Навчальні програми: кафедра філософії та релігієзнавства

ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ