Корисні посилання для навчання

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється відповідно до Порядку визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти в Черкаському національному університеті  ім. Б. Хмельницького

 

Онлайн-курси Coursera
Онлайн-курси Prometheus
Онлайн-курси ВУМ on-line
Онлайн-курси Copernicus College
Онлайн-курси Future Learn
Онлайн-курси Harvard University
Онлайн-курси Oxford University
Онлайн-курси EdEra
Онлайн-курси Learn LifeLong
Онлайн-курси Khan Academy
Онлайн-курси Learning passport