Студенту

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за 1 семестр 2020-2021 навчального року

 
         
№ п/п Повна назва дисципліни Учене звання, ініціали,
прізвище викладача
Дата проведення Час початку
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історія первісного суспільства доц. Лисиця Л. Г. 05.01.2021 09.00
2 Історія стародавнього Сходу доц. Тітіка О. О. 11.01.2021 09.00
3 Етнологія доц. Гальченко С. І. 16.01.2021 09.00
4 Основи археології проф. Морозов А. Г. 21.01.2021 09.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Історія стародавнього Сходу доц. Тітіка О. О. 05.01.2021 09.00
2 Історія первісного суспільства доц. Лисиця Л. Г. 11.01.2021 09.00
3 Основи археології проф. Морозов А. Г. 16.01.2021 09.00
4 Етнологія доц. Гальченко С. І. 20.01.2021 12.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Вступ до спеціальності «міжнародні відносини» проф. Чабан А. Ю. 05.01.2021 09.00
2 Дипломатична та консульська служба проф. Чабан А. Ю. 12.01.2021 09.00
3 Іноземна мова за проф. спрямуванням ст. викл. Киба Л. М. 20.01.2021 09.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Традиційна і сучасна логіка        доц. Астапова О. І. 12.01.2021 09.00
2 Історія античної філософії доц. Кретов П. В. 19.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історія середніх віків та раннього н.ч. доц. Гальченко С. І. 04.01.2021 09.00
2 Нова історія України доц. Присяжнюк Ю. П. 11.01.2021 09.00
3 Спеціальні історичні дисципліни проф. Перехрест О. Г. 15.01.2021 09.00
4 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 19.01.2021 09.00
5 Загальна психологія доц. Раджабова С. Ш. 23.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Нова історія України доц. Присяжнюк Ю. П. 04.01.2021 09.00
2 Історія середніх віків та раннього н.ч. доц. Гальченко С. І. 11.01.2021 09.00
3 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 15.01.2021 14.00
4 Спеціальні історичні дисципліни проф. Перехрест О. Г. 19.01.2021 09.00
5 Археологія ст. викл. Абразумова О. М. 23.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Зовнішня політика України          доц. Захарченко М. В. 05.01.2021 09.00
2 Історія міжнародних відносин  доц. Гальченко С. І. 12.01.2021 09.00
3 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 20.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _Г__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 04.01.2021 09.00
2 Історія міжнародних відносин  доц. Гальченко С. І. 13.01.2021 09.00
3 Зовнішня політика України          доц. Захарченко М. В. 20.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _Д_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Нова філософія XVI-XVIIІ ст. доц. Астапова О. І. 12.01.2021 11.00
2 Соціальна філософія          доц. П'янзін С. Д. 19.01.2021 09.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історичне краєзнавство та історія рідного краю проф. Мельниченко В. М. 05.01.2021 09.00
2 Новітня історія України проф. Морозов А. Г. 11.01.2021 09.00
3 Історія Західної Європи та північної Америки  доц. Кірєєва В. О. 16.01.2021 09.00
4 Загальна психологія доц. Раджабова С. Ш. 21.01.2021 09.00
5        
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Новітня історія України проф. Морозов А. Г. 05.01.2021 09.00
2 Історичне краєзнавство та історія рідного краю проф. Мельниченко В. М. 11.01.2021 09.00
3 Археологія ст. викл. Абразумова О. М. 16.01.2021 14.00
4 Історія Західної Європи та північної Америки  доц. Кірєєва В. О. 20.01.2021 09.00
5        
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Міжнародне приватне право доц. Постригань Т. Л. 05.01.2021 10.00
2 Іноземна мова за проф. спрямуванням ст. викл. Киба Л. М. 11.01.2021 09.00
3 Зовнішня політика країн Північної Америки ст.викл. Ратніков М. І. 16.01.2021 09.00
4 Історія міжнародних відносин доц. Овчаренко О.І. 22.01.2021 09.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Метафізика й онтологія  доц. Братко К. В. 05.01.2021 09.00
2 Естетика доц. Братко К. В. 11.01.2021 09.00
3 Філософія культури доц. Пушонкова О. А. 16.01.2021 09.00
4 Німецька філософія Нового часу доц. Процишин В. М. 21.01.2021 09.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історія СРСР доц. Сухушина О. В. 05.01.2021 09.00
2 Історія західних та південних слов’ян  доц. Сухушина О. В. 11.01.2021 09.00
3 Новітня історія Західної Європи та Північної Америки доц. Овчаренко О.І. 16.01.2021 13.00
4 Шкільний курс історії  та методика його викладання проф. Земзюліна Н. І. 20.01.2021 09.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Археологія України проф. Морозов А. Г. 04.01.2021 09.00
2 Новітня історія Західної Європи та Північної Америки доц. Овчаренко О.І. 11.01.2021 13.00
3 Історія СРСР доц. Сухушина О. В. 16.01.2021 09.00
4 Історія західних та південних слов’ян  доц. Сухушина О. В. 20.01.2021 09.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Міжнародні відносини та світова політика доц. Тітіка О. О. 04.01.2021 09.00
2 Іноземна мова за проф. спрямуванням ІІ ст. викл. Левицька Л.А./викл. Пизель Петр 12.01.2021 09.00
3 Теорія і практика перекладу ст. викл. Токарук В. А. 20.01.2021 09.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1. Політологія     доц. Овчаренко А. О. 05.01.2021 12.00
2. Методика викладання філософії доц. Видриган М. В. 11.01.2021 09.00
3. Феноменологія доц. Братко К. В. 16.01.2021 09.00
4. Нова філософія ХІХ ст. доц. Зайцева С. Л. 21.01.2021 10.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група __А_ Спеціальність _014_Середня освіта (Історія)
1 Ренесанс та Реформація доц. Іржавська А. П. 12.01.2021 09.00
2 Середньовічна та модерна історія України: світ свідомості та ментальності проф. Присяжнюк Ю. П. 19.01.2021 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група _Б_ Спеціальність _032_Історія та археологія ОПП "Етнологія"
1 Ренесанс та Реформація доц. Іржавська А. П. 12.01.2021 09.00
2 Середньовічна та модерна історія України: світ свідомості та ментальності проф. Присяжнюк Ю. П. 19.01.2021 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група _Б_ Спеціальність _032_Історія та археологія ОПП "Архівознавство"
1 Ренесанс та Реформація доц. Іржавська А. П. 12.01.2021 09.00
2 Середньовічна та модерна історія України: світ свідомості та ментальності проф. Присяжнюк Ю. П. 19.01.2021 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група __В_ Спеціальність _033 Філософія_ОПП "Філософія"_
1 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі доц. Видриган М. В. 12.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС магістр ) Група _В__ Спеціальність _033_Філософія_ОПП "Соціогуманітарна аналітика..."
1 Соціогум. аналітика як практична філософія доц. Кретов П. В. 05.01.2021 09.00
2 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі доц. Видриган М. В. 12.01.2021 09.00
3 Філософські засади логотерапії та екзистенціалізму доц. Процишен В. М. 20.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _А__ Спеціальність _014___Середня освіта (Історія)___
1 Розвиток європейської цивілізації:(3) тоталітаризм і демократія в ХХ - на поч. ХХІ ст. доц. Овчаренко О. І. 08.12.2020 10:00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _Б__ Спеціальність _032__Історія та археологія___
1 Розвиток європейської цивілізації:(3) тоталітаризм і демократія в ХХ - на поч. ХХІ ст. доц. Овчаренко О. І. 08.12.2020 10:00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _В__ Спеціальність _033_ Філософія ООП "Філософія"_
1 Філософія та етика спілкування доц. Процишин В. М. 11.12.2020 10:00
Курс _2_ (ОС магістр ) Група _В__ Спеціальність _033_Філософія_ОПП "Соціогуманітарна аналітика..."
1 Семіотика культури доц. Астапова О. І. 07.12.2020 10:00
2 Соціологічна аналітика  доц. Шевченко З. В. 11.12.2020 10:00