Студенту
 

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКІВ

студентів денної форми навчання за 1 семестр 2020-2021 навчального року

№ п/п Повна назва дисципліни Учене звання, ініціали,
прізвище викладача
Дата проведення Час початку
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Категорія іноземних мов   22.12.2020 09.00
2 Категорія фізичної підготовки   22.12.2020 14.00
3 Категорія філологічної дисциплін   23.12.2020 09.00
4 Основи наукових досліджень доц. Гальченко С. І. 29.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Категорія іноземних мов   22.12.2020 09.00
2 Категорія фізичної підготовки   22.12.2020 14.00
3 Категорія філологічної підготовки   23.12.2020 09.00
4 Основи наукових досліджень доц. Гальченко С. І. 29.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Категорія фізичної підготовки   22.12.2020 14.00
2 Категорія філологічної дисциплін   23.12.2020 09.00
3 Категорія історичних дисциплін   24.12.2020 09.00
4 Психологія за професійним спрямуванням проф.Кукуленко-Лук'янець І.В. 28.12.2020 09.00
5 Основи наукових дсліджень доц. Гальченко С. І. 29.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Філософська пропедевтика доц. П'янзін С. Д. 21.12.2020 09.00
2 Категорія іноземних мов   22.12.2020 09.00
3 Категорія фізичної підготовки   22.12.2020 14.00
4 Категорія філологічної дисциплін   23.12.2020 09.00
5 Категорія історчних дисциплін   24.12.2020 09.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Педагогіка  доц. Лещенко І. Т. 21.12.2020 09.00
2 Історична географія проф. Мельниченко В. М. 22.12.2020 09.00
3 Історія світової цивілізації доц. Кірєєва В. О. 23.12.2020 09.00
4 Міжгалузева дисципліна   29.12.2020 13.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Історична географія проф. Мельниченко В. М. 22.12.2020 09.00
2 Історія світової цивілізації доц. Кірєєва В. О. 23.12.2020 09.00
3 Методика польових археологічних досліджень ст.викл. Абразумова О. М. 28.12.2020 09.00
4 Міжгалузева дисципліна   29.12.2020 13.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Історія світової цивілізації доц. Терещенко Т. В. 23.12.2020 09.00
2 Іноземна мова  ст. викл. Киба Л. М. 24.12.2020 09.00
3 Етнологія  доц. Гальченко С. І. 28.12.2020 09.00
4 Міжгалузева дисципліна    29.12.2020 09.00
5 Міжнародне публічне право проф.Мойсієнко В. М./доц. Джолос С. В. 29.12.2020 12.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _Г__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Історія світової цивілізації доц. Терещенко Т. В. 23.12.2020 09.00
2 Іноземна мова  ст. викл. Киба Л. М. 24.12.2020 09.00
3 Етнологія  доц. Гальченко С. І. 28.12.2020 09.00
4 Міжгалузева дисципліна    29.12.2020 09.00
5 Міжнародне публічне право проф.Мойсієнко В. М./                  доц. Джолос С. В. 29.12.2020 12.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _Д_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Медіафілософія доц. Кретов П. В. 21.12.2020 09.00
2 Вступ до конфліктології доц. П'янзін С.Д. 23.12.2020 09.00
3 Інформаційно-комунікаційні технології   24.12.2020 09.00
4 Теорія і практика аргументації доц. Астапова О.І.  28.12.2020 09.00
5 Міжгалузева дисципліна    29.12.2020 13.00
6 Основи загальної і соціальної психології доц. Раджабова С. Ш. 30.12.2020 09.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Етнодемографічна історія Європи доц. Звірковський І. В. 22.12.2020 09.00
2 Історія Росії  доц. Звірковський І. В. 23.12.2020 09.00
3 Міжгалузева дисципліна   24.12.2020  
4 Історія культури Європи доц. Захарченко М. В. 29.12.2020 09.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Етнодемографічна історія Європи доц. Звірковський І. В. 22.12.2020 09.00
2 Історія Росії  доц. Звірковський І. В. 23.12.2020 09.00
3 Міжгалузева дисципліна   24.12.2020  
4 Історія культури Європи доц. Захарченко М. В. 29.12.2020 09.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Теорія і практика перекладу ст. викл. Токарук В. А. 22.12.2020 09.00
2 Іноземна мова за проф. спрямуванням ІІ ст. викл. Левицька Л.А. 23.12.2020 09.00
3 Зовнішня політика Росії та пострадянських країн доц. Звірковський І. В. 23.12.2020 12.00
4 Міжгалузева дисципліна    24.12.2020 13.00
5 Іноземна мова за проф. спрямуванням ІІ доц. Потапенко Л. В. 28.12.2020 09.00
6 Історія вчень про державу і право доц. Джолос С. В. 29.12.2020 09.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Історія української філософії доц. Зайцева С. Л. 23.12.2020 09.00
2 Міжгалузева дисципліна   24.12.2020 13.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Політологія доц. Овчаренко А. О. 22.12.2020 09.00
2 Історія історичної науки та сучасна історіографія історії зарубіжних країн доц. Лисиця Л. Г. 24.12.2020 09.00
3 Новітні інформаційні технології доц. Іржавська А. П. 28.12.2020 09.00
4 Формування української нації проф. Масненко В. В. 29.12.2020 09.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Політологія доц. Овчаренко А. О. 22.12.2020 09.00
2 Історія історичної науки та сучасна історіографія історії зарубіжних країн доц. Лисиця Л. Г. 24.12.2020 09.00
3 Новітні інформаційні технології доц. Іржавська А. П. 28.12.2020 09.00
4 Історія освіти в Україні в контексті європейських тенденцій проф. Драч О. О. 29.12.2020 09.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікацї та регіональні студії
1 Політологія доц. Овчаренко А. О. 22.12.2020 12.00
2 Іноземна мова ст. викл. Киба Л. М. 23.12.2020 09.00
3 Регіоналізм та регіональні системи безпеки  проф. Земзюліна Н. І. 24.12.2020 12.00
4 Світова економіка та міжнародні економічні відносини доц. Опалько В. В. 28.12.2020 14.00
5 Інформаційне суспільство доц. Бондаренко Т. Г. 29.12.2020 13.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Педагогіка доц. Лещенко І. Т. 21.12.2020 12.00
2 Історія науки і техніки доц. Луценко Г.В. 24.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група __А_ Спеціальність _014_Середня освіта (Історія)
1 Психологічні проблеми у вищій школі проф.Кукуленко-Лук'янець І.В. 21.12.2020 09.00
2 Колоніалізм на традиційному Сході ( XVII – ХХ ст.)/Історія українського соціально-економічної думки доц. Іржавська А. П./                         проф. Фареній І. А. 22.12.2020 09.00
3 Етнополітологія / Гендерна стратифікація сучасного суспільства проф. Масненко В. В./                      проф. Земзюліна Н. І. 23.12.2020 09.00
4 Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі проф. Присяжнюк Ю. П. 24.12.2020 12.00
5 Філософія науки та інноваційного розвитку доц. Кретов П. В. 24.12.2020 09.00
6 Методологія та організація наукових досліджень  проф. Фареній І. А. 28.12.2020 09.00
7 Наукова комунікація іноземною мовою ст. викл. Рибалка Л. В. 29.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група _Б_ Спеціальність _032_Історія та археологія ОПП "Етнологія"
1 Актуальні проблеми української археології проф. Морозов А. Г. 21.12.2020 09.00
2 Історична наука: сучасний світовий і український дискурс проф. Масненко В. В. 22.12.2020 09.00
3 Фольклор і міф: теоретичні проблеми вивчення й інтерпретації доц. Темченко А. І. 23.12.2020 09.00
4 Теорія етносу і етнічні процеси  доц. Івангородський К. В. 24.12.2020 09.00
5 Філософія науки та інноваційного розвитку  доц. Кретов П. В. 24.12.2020 09.00
6 Методологія та організація наукових досліджень  проф. Фареній І. А. 28.12.2020 09.00
7 Наукова комунікація іноземною мовою ст. викл. Рибалка Л. В. 29.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група _Б_ Спеціальність _032_Історія та археологія ОПП "Архівознавство"
1 Актуальні проблеми української археології проф. Морозов А. Г. 21.12.2020 09.00
2 Історична наука: сучасний світовий і український дискурс проф. Масненко В. В. 22.12.2020 09.00
3 Документознавство проф. Земзюліна Н. І. 23.12.2020 12.00
4 Філософія науки та інноваційного розвитку  доц. Кретов П. В. 24.12.2020 09.00
5 Архівознавство доц. Клименко Т. А. 24.1.2.2020 12.00
6 Методологія та організація наукових досліджень  проф. Фареній І. А. 28.12.2020 09.00
7 Наукова комунікація іноземною мовою ст. викл. Рибалка Л. В. 29.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група __В_ Спеціальність _033 Філософія_ОПП "Філософія"_
1 Психологічні проблеми у вищій школі проф.Кукуленко-Лук'янець І.В. 21.12.2020 11.00
2 Філософія гуманітарного знання  доц. Зайцева С. Л. 22.12.2020 10.00
3 Методологія та організація наукових досліджень проф. Марченко О. В. 24.12.2020 09.00
4 Соціально-філософські проблеми гендеру та фемінізму доц. Шевченко З. В. 28.12.2020 13.00
5 Наукова комунікація іноземною мовою ст. викл. Рибалка Л. В. 29.12.2020 09.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група __В_ Спеціальність _033 Філософія_ОПП "Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії"_
1 Психологічні проблеми у вищій школі проф.Кукуленко-Лук'янець І.В. 21.12.2020 11.00
2 Філософія гуманітарного знання  доц. Зайцева С. Л. 22.12.2020 10.00
3 Методологія та організація наукових досліджень проф. Марченко О. В. 24.12.2020 09.00
4 Наукова комунікація іноземною мовою ст. викл. Рибалка Л. В. 29.12.2020 09.00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _А__ Спеціальність _014_  Середня освіта (Історія)_____
1 Національні проблеми сучасного світу доц. Сухушина О. В. 02.12.2020 10:00
2 Міжнародні конфлікти і гібридні війни кінця ХХ-XXI ст. доц. Овчаренко О. І. 02.12.2020 12:00
3 Дискусійні проблеми соціально-економічної історії України проф. Фареній І. А. 03.12.2020 10:00
4 Аграрні відносини України кінця ХІХ - ХХІ ст./Історія міжнародних зв'язків України доц. Мазур О. О./ Фареній І. А. 04.12.2020 10:00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _Б__ Спеціальність _032_ Історія і археологія _ОПП_"Етнологія"___
1 Культурна антропологія  проф. Драч О. О. 02.12.2020 10:00
2 Соціальна антропологія  доц. Темченко А. І. 03.12.2020 10:00
3 Методика польових етнографічних досліджень  проф. Синявська Л. І. 04.12.2020 10:00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _Б__ Спеціальність _032_ Історія і археологія _ОПП "Архівознавство"__
1 Зарубіжне архівознавство проф. Мельниченко В. М 02.12.2020 10:00
2 Використання Національного архівного фонду України доц. Клименко Т. А. 03.12.2020 13:00
3 Історія архівної справи в Україні доц. Клименко Т. А. 04.12.2020 13:00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _В__ Спеціальність _033_ Філософія __ОПП "Філософія"___
1 Семіотика культури доц. Астапова О. І. 30.11.2020 10:00
2 Філософія громадянського суспільства  проф. Марченко О. В. 01.12.2020 10:00
3 Некласична естетика  доц. Братко К. В. 02.12.2020 10:00
4 Соціально-філософські проблеми гендеру та фемінізму доц. Шевченко З. В. 03.12.2020 10:00
5 Філософія деконструктивізму  доц. Братко К. В. 04.12.2020 10:00
6 Філософія мови доц. Зайцева С. Л. 07.12.2020 10:00
7 Філософські проблеми творчості  доц. Пушонкова О. А. 08.12.2020 10:00
Курс _2_ (ОС магістр) Група _В__ Спеціальність _033_ Філософія __ОПП "Соціогуманітарна аналітика"_
1 Філософські основи візуальної антропології доц. Пушонкова О. А. 27.11.2020 10:00
2 Гуманітарна експертиза та консультативний супровід соціокультурних проектів доц. Пушонкова О. А. 30.11.2020 10:00
3 Філософія свідомості доц. Кретов П. В. 01.12.2020 10:00
4 Філософські засади логотерапії та екзистенціаналізму  доц. Процишин В. М. 02.12.2020 10:00
5 Соціально-філософські проблеми гендеру та фемінізму доц. Шевченко З. В. 03.12.2020 10:00
6 Основи психологічного консультування  доц. Раджабова С. Ш. 04.12.2020 10:00