Анкети

Анкетування проводиться анонімно.

Будь ласка, оцініть твердження за десятибальною шкалою (1-10),  де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.

Ваша чесна і об’єктивна оцінка буде використана для розробки заходів, спрямованих на вдосконалення якості освітнього процесу та розбудови інституту нового типу.

Ваша думка важлива!

Опитування

Результати опитування (в процесі)