Наші спеціальності

 

Шановні абітурієнти та абітурієнтки!

 

 Запрошуємо вас на навчання до магістратури

за спеціальністю 014.03 Середня освіта. Історія.

  

Студенти спеціальності «Середня освіта (Історія)»  вивчають:

- актуальні теоретико-методологічні засади історичної науки: постмодернізм, новітню гуманітаристику, постгуманістику та ін.;

- низку науково перспективних напрямків сучасної історіографії – інтелектуальна історія, соціокультурна (соціоментальна) історія, історія селянства, регіональна історія (краєзнавство) та ін.;

- історію України та всесвітню історію (поглиблено, авторські курси провідних учених);

- оригінальну сучасну українську та зарубіжну історіографію;

- нормативно-правові та психологічні аспекти сучасної педагогічної практики викладання історії;

- методологію та методику викладання історичних дисциплін у середній та вищій школі;

- інноваційні методи та технології формування загальних і професійних компетентностей учнів/студентів (зокрема в умовах дистанційного навчання);

- іноземні мови (англійська та ін.).

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

- учителів середньої школи;

- викладачів (професорів) вищої школи;

- організаторів навчально-методичної та виховної роботи;

- наукових співробітників музеїв, архівів та ін.;

- наукових консультантів (за профілем);

- методистів;

- виборних керівників в адміністративних структурах освіти, науки, культури та ін.

 

Можуть працювати:

- у системі державної освіти (вчителем, методистом, заступником директора школи (гімназії, ліцею), директором школи);

- у системі приватної освіти (вчителем, методистом, заступником директора школи (гімназії, ліцею), директором школи);

- у музеях, архівах, бібліотеках та ін.;

- у структурах державного управління освіти, науки, культури;

- у вищих навчальних закладах України (за профілем та на виборних адміністративних посадах);

- у системі освіти європейських країн (за умови належного опанування іноземними мовами).

 

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, виробничо-викладацьку, переддипломну практики в провідних середніх і вищих навчальних закладах України, а також у закордонних установах Польщі, Чехії, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами цих та інших країн.

Спеціальність 014. Магістратура