Наші спеціальності

 

Шановні абітурієнти та абітурієнтки!

 Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю 032 Історія та археологія.

 

Студенти спеціальності «Історія та археологія» вивчають:

- основи археологічних знань;

- світову археологію;

- археологію України;

- методику польових археологічних досліджень;

- основи антропології;

- джерелознавство з історії України;

- історію первісного суспільства;

- музеєзнавство;

- краєзнавство;

- спеціальні історичні дисципліни (хронологія, нумізматика, геральдика тощо);

- комплекс історичних дисциплін (давня, нова, новітня історії України та світу);

- комплекс дисциплін культурологічного спрямування (історія української культури, культури Європи, культури Сходу);

- комплекс загальних дисциплін (основи наукових досліджень, інформатика, філософія, іноземна мова) тощо.

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

- археолог;

- історик, консультант з питань історії;

- експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів;

- антрополог;

- архівіст,  археограф, етнолог, палеограф;

- вчитель-стажист середнього навчально-виховного закладу.

 

Можуть працювати:

- у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації, відділах історико-культурної спадщини);

- у відділах археологічної інспекції;

- у музейних та архівних установах;

- у наукових і дослідницьких інститутах з вивчення історичного минулого України та людства;

у навчальних закладах.

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, польову археологічну, архівну та музейну та асистентські практики, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.

Історія та археологія тІсторія та археологія  

Спеціальність 032. Бакалаврат