Студентські гуртки

Зміст статті

Міждисциплінарна соціогуманітарна лабораторія

 

Метою діяльності  Міждисциплінарної соціогуманітарної лабораторії є:

  • Розвинути міждисциплінарну основу вивчення сучасної візуальної культури.
  • Створити умови для інтеграції сучасних арт-практик та наукових дисциплін, що дозволить оволодіти навичками опису та аналізу візуальних образів, отримати інструментарій для використання візуального матеріалу в інтердисциплінарних дослідженнях та для проведення соціального експерименту.
  • Забезпечити формування розширених можливостей естетичного сприймання та візуального мислення.
  • Дослідити засоби поглиблення історизму візуального мислення, відчуття зв᾿язку поколінь, спадковості традицій у часі.

Проекти дають можливість адаптувати нові знання до динамічних змін сучасної культури, працювати в індустрії творчості в умовах нової парадигми споживання і виробництва, включають нові сфери – моду, телебачення, дизайн, медіа-мистецтва, урбаністичні простори, створюють проблемне поле для інтерпретації візуальних артефактів і концепцій візуального. Основними активами стають бренд, імідж, стиль, соціальне проектування.

Програма побудована на взаємній детермінації

матеріалів навчальних курсів «Естетосфера візуальної культури», «Філософія культури», «Філософія психоаналізу», «Естетична культура особи та шляхи її формування», «Етика», «Естетика», «Історія та теорія зарубіжної культури», «Історія української культури»

та лабораторій з соціально-орієнтованих практик «Мистецтво та естетичне сприймання», «Черкащина: відома і невідома історія», «Кіноклуб Центру гендерних досліджень і комунікацій», «Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність», «Філософія художньої творчості як школа візуальної герменевтики: творчі зустрічі, інтерв᾿ю, персональні виставки».

У рамках напряму проводяться конференції, наукові семінари, самоосвітні заходи, виставкові та соціально-орієнтовані проекти, тренінгові заходи.

На основі спільних проектів з Черкаським обласним художнім музеєм студентами було організовано та проведено соціально-орієнтовані молодіжні заходи «Картонна коробка-1» (2012), «Грані часу» (2013), «Бабусина скриня» (2014), «Україна моїми очима» (2014), «Антилюдина або «Картонна коробка -2» (2015), «Я-традиція» (2016); «Залежність» (2017); в простір університету впроваджуються виставкові проекти «Жіноча суб᾿єктивність» (Т.Сосуліна), «Філософія любові» (Є.Васильченко); проводяться творчі зустрічі з художниками М.Гладьком, В.Цимбалом, О.Шепеньковим, М.Дзвоником та ін.

Участь у проектах дає можливість формувати та вдосконалювати проектне мислення, формулювати смисли культури візуальними засобами, створювати умови для соціального експерименту.

Результати є можливість висвітлити на сторінках  Музейного альманаху (1-7 випуск) та Матеріалах Всеукраїнської конференції з візуальної культури, яка традиційно проводиться раз на два роки у спільному форматі з фестивалем графічного дизайну та сучасного мистецтва. Конференції присвячено актуальним проблемам сучасної візуалогії, її філософським, психологічним, мистецтвознавчим аспектам; спрямовано на формування візуальної грамотності, компетентності та проектного мислення.

«Візуальність в умовах соціокультурних трансформацій» (2009)

«Візуальність у контексті культурних практик» (2011)

«Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти» (2013)

«Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти» (2015)

«Музей як візуальний текст культури» (2017)

Участь у програмі дає можливість здобути навички для роботи як в практичній сфері культури (креативний менеджмент, арт-куратор, керівник соціально-орієнтованого проекту, спеціаліст з питань культурної політики) так і в галузі вивчення теоретичних аспектів розвитку візуальної культури та семіотичних форм її існування.

Теми, які замовляються для обговорення можуть також відображати культурні пріоритети країн прийому (студенти з яких навчаються в нашому вузі).

Програма забезпечується кафедрою філософії та релігієзнавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Модератори Міждисциплінарної соціогуманітарної лабораторії:

к. філос. н., доцент кафедри філософії та релігієзнавства О. А. Пушонкова

к. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичнорї науки М. В. Захарченко