Наукові видання

 

Інститут історії України НАН України

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Одеський національний університет ім. І. Мечникова

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі Міжнародної наукової конференції  

Шості Гуржіївські історичні читання,

присвячених 100-річчю з дня народження Івана Олександровича Гуржія

 

Конференція відбудеться 17–18 вересня 2015 р. на базі Черкаського національного

університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81)

 

Планується робота за такими напрямами:

Маловідомі факти про життя та діяльність Івана Олександровича Гуржія

Джерельна база наукових досліджень Івана Олександровича Гуржія

Наукова спадщина Івана Олександровича Гуржія, її оцінка в історіографії

Історіографія, джерелознавство, теорія та методологія історичних досліджень

Антропологічні, етносоціальні та демографічні аспекти історичного розвитку

Історія української культури та духовності

Актуальні проблеми історії України

Всесвітня історія

 

Матеріали конференції будуть опубліковані до її початку в збірнику наукових праць «Гуржіївські історичні читання» (Постановою ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8 внесений до Переліку фахових видань з історичних наук). Розсилку засобом післяплати гарантуємо. Статті (6–8 сторінок (зі списком літератури і анотаціями), вартість однієї повної/неповної сторінки – 30 грн.) просимо надсилати до 25 травня 2015 р. і в електронному (на будь-якому носієві або e-mail), і в роздрукованому (обов’язково!) варіантах, а також кошти поштовим переказом і квитанцію про оплату (її ксерокопія (фото, скан, якщо на e-mail) обов’язково) на:

поштову адресу:

Івангородському К.В.,

бульв. Шевченка, 81, к. 520,

Черкаський національний університет, м. Черкаси, 18031

електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон для довідок: 067-938-17-76 – відповідальний секретар збірника наукових праць «Гуржіївські історичні читання» – Івангородський Костянтин Васильович.

Вимоги до оформлення статті:

Статті мають відповідати всім вимогам ВАК України, зокрема містити ДВІ АНОТАЦІЇ (українською та англійською мовами, в тому числі і переклад теми статті) обсягом до 200 знаків і ключові слова. Текст статті подається за такими параметрами: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Спочатку подаються ініціали, потім прізвище автора, через пробіл по центру великими жирними літерами тема статті, потім українська анотація, текст статті, список літератури та англійська анотація. Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві та підрядкові зноски); перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються у порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки (наприклад [1, 234].)

До публікації обов’язково додаються ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (подані окремим файлом [наприклад: Iwanow_Author]); де обов’язково зазначено: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, робоча та домашня адреси, контактні телефони, e-mail.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Неохайно оформлені, не витримані щодо вимог і отримані після вказаного терміну матеріали опубліковані не будуть.

 

Організаційний внесок учасника конференції становить 200 грн. (сплачується під час реєстрації). Витрати на проїзд і харчування – за власний рахунок учасника конференції.

Безпосередню участь у читаннях потрібно обов’язково підтвердити до 10 вересня 2015 р.

 

Оргкомітет