Студенту

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАННЯ  ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ КОМІСІЯМ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н. р.

Напрям підготовки, спеціальність 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія,  6.020302 «Історія»

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

21.01.2019

14:30

 

1 курс

1.

Історія первісного суспільства

доц. Лисиця Л. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

22.01.2019

14:30

 

2.             

Давня та середньовічна історія України

доц. Івангородський К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Масненко В. В.

21.01.2019

15:00

 

2.

Історія Стародавнього Сходу

доц. Тітіка О. О.

проф. Земзюліна Н. І. 

доц. Гальченко С. І.

22.01.2019

16:00

 

3.             

Латинська мова

ст. викл. Бунь Т. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Селіванова О. О.

21.01.2019

16:00

 

3.

Основи археології

проф. Морозов А. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

ст. викл. Абразумова О. М.

23.01.2019

14:30

 

4.             

 

 

 

 

 

4.

Етнологія

доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

23.01.2019

16:00

 

 

2 курс

1.             

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Коваленко С. О.

21.01.2019

14:30

 

2 курс

1.             

Історія середніх віків та раннього нового часу

доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

23.01.2019

16:00

 

2.             

Історія світової цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

проф. Земзюліна Н. І      

 доц. Гальченко С. І

21.01.2019

16:00

 

2.             

Філософія

доц. П'янзін С. Д.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

23.01.2019

14:30

 

3.             

Історична географія

проф. Мельниченко В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

22.01.2019

14:30

 

3.             

Нова історія України

проф. Присяжнюк Ю. П.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Масненко В. В.

24.01.2019

14:30

 

4.             

Методика польових досліджень

проф. Морозов А. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

22.01.2019

16:00

 

4.             

Спеціальні історичні дисципліни

проф. Перехрест О. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

24.01.2019

16:00

 

 

3 курс

1.             

Історія культури Європи

доц. Захарченко М. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

21.01.2019

14:30

 

3 курс

1.             

Історичне краєзнавство та історія рідного краю

проф. Мельниченко В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

23.01.2019

14:30

 

2.             

Цінності європейської цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

21.01.2019

16:00

 

2.             

Новітня історія України

проф. Морозов А. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Мотуз В. К.

23.01.2019

16:00

 

3.             

Етнодемографічна історія Європи

доц. Звірковський І. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

22.01.2019

14:30

 

3.             

Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу

доц. Кірєєва В. О.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

24.01.2019

14:30

 

4.             

Історія Росії

доц. Звірковський І. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

22.01.2019

16:00

 

4.             

Загальна психологія

доц. Раджабова С. Ш.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Лук’янець І. В.

24.01.2019

16:00

 

 

4 курс

1.

Історія історичної науки

доц. Лисиця Л. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

21.01.2019

10:00

 

 

1.

Історія СРСР

доц. Сухушина О. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

23.01.2019

10:00

 

2.

Новітні  інформаційні технології в освітньому процесі

доц. Іржавська А. П.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

21.01.2019

11:30

 

4 курс

2.

Історія західних та південних слов’ян

доц. Сухушина О. В.

проф. Земзюліна Н. І.

 проф. Морозов А. Г.

23.01.2019

11:00

 

3.

Політологія

доц. Овчаренко А. О.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Шарий В. І.

22.01.2019

10:00

 

3.

Шкільний курс історії та методика його викладання

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

доц. Мазур О. О.

24.01.2019

10:00

 

4.

Історія освіти і науки України

проф. Драч О. О.

проф. Масненко В. В.

проф. Земзюліна Н. І.

22.01.2019

11:30

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс ОС магістр

1.

Методологія та організація наукових досліджень

проф. Гоцуляк В. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

21.01.2019

14:30

 

1 курс ОС магістр

1.

Розвиток нової європейської цивілізації (1) …

доц. Іржавська А. П.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

24.01.2019

15:00

 

2.

Педагогіка вищої школи

доц. Цимбал О. Ю.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Данилюк С. С.

21.01.2019

16:00

 

2.

Україна в контексті розвитку євр. Цивілізації в епоху середньов. та н.ч.

проф. Присяжнюк Ю. П.

проф. Масненко В. В.

проф. Земзюліна Н. І.

 

24.01.2019

16:00

 

3.

Філософія науки та інноваційного розвитку

доц. Кретов П. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

22.01.2019

14:30

 

 

 

 

 

 

 

4.

Інтелектуальна власність

доц. Тараненко О. О.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Попова Н. О.

22.01.2019

16:00

 

 

 

 

 

 

 

5.

Етнополітологія

проф. Масненко В. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Присяжнюк Ю. П.

23.01.2019

14:30

 

 

 

 

 

 

 

6.

Основи наукової комунікації іноземною мовою

ст. викл. Рибалка Л. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Куліш І. М.

23.01.2019

16:00

 

 

 

 

 

 

 

7.

Відродження в історії європейської цивілізації

доц. Іржавська А. П.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

24.01.2019

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                        С. І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                 Н. І. Земзюліна

 

 

ГРАФІК ПОВТОРНОГО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н.р.

Напрям підготовки, спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

Основи наукових досліджень

Доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

21. 01.2019

14.30

 

1 курс

1.

Теорія міжнародних відносин

ст. викладач Тітіка О. О.

доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

22.01.2019

14.30

 

2.             

Психологія за професійним спрямуванням

доц. Раджабова С. Ш.

доц. Кукуленко-Лук’янець І. В.

25.01. 2019

14.30

 

2.

Дипломатична і консульська служба

ст. викладач Абразумова О. М.

проф. Морозов А. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

23.01.2019

14.30

 

3.             

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

2 курс

1

Історія світової цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

проф. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

21.01.2019

16.00

 

2 курс

1.             

Історія міжнародних відносин

Доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

23.01.2019

14.30

 

2

Міжнародне публічне право

Доц. Джолос С. В.

доц. Кононенко Ю. С.

проф. Земзюліна Н. І.

24.01.2019

14.30

 

2.             

Зовнішня політика Україна

Доц. Захарченко М. В.

проф. Морозов А. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

24.01.2019

16.00

 

3

Іноземна мова

Доц. Киба Л. М.

Доц. Куліш І. М

проф. Земзюліна Н. І.

22.01.2019

14.30

 

3.

Філософія

Проф. Марченко О. В.

проф. Земзюліна Н. І.

22.01.2019

14.30

 

4

Етнологія

Доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

23.01.2019

16.00

 

 

 

 

 

 

 

5

Основи медичних знань

Доц. Хоменко С. М.

проф. Коваленко С. О.

проф. Земзюліна Н. І.

21.01.2019

14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                                    С. І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                                          Н. І. Земзюліна

 

 

 

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАННЯ  ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ КОМІСІЯМ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н. р.

 

 

Напрям підготовки, спеціальність 6.020301 "Філософія", 033 Філософія

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс

1

Історія української філософії

доц. Кретов П. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.01.2019

14.30

 

3 курс

1.

Естетика

 доц. Братко К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

22.01.2019

14.30

 

2

Евристика

доц. Астапова О. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.01.2019

16.00

 

2.

Метафізика та онтологія

доц. Братко К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

23.01.2019

16.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Німецька філософія нового часу

доц. Процишин В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

23.01.2019

14.30

 

 

 

 

 

 

 

4.

Філософія культури

доц. Пушонкова О. А.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

22.01.2019

16.00

 

4 курс

1

Педагогіка

ст. викл. Свириденко О. О.

доц. Кукуленко-Лук’янець І. В.

проф. Земзюліна Н. І.

21.01.2019

14.30

 

4 курс

1.

Політологія

 доц. Овчаренко А. О.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Шарий В. І.

22.01.2019

14.30

 

2

Історія науки та техніки

доц. Видриган В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.01.2019

16.00

 

2.

Методика викладання філософії

доц. Видриган В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

22.01.2019

16.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Феноменологія

доц. Братко К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

23.01.2019

14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Нова філософія ХІХ ст.

доц. Зайцева С. Л.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

23.01.2019

16.00

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                                     С. І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                                               Н. І. Земзюліна