Студенту

ГРАФІК ПОВТОРНОГО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н. р.

 

Напрям підготовки, спеціальність 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія,  6.020302 «Історія»

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

 

1 курс

1.             

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С. І.

14.01.2019

10:00

515

1 курс

1.

Історія первісного суспільства

доц. Лисиця Л. Г.

15.01.2019

10:00

515

 

2.             

Давня та середньовічна історія України

доц. Івангородський

 К. В.

14.01.2019

12:00

514

2.

Історія Стародавнього Сходу

доц. Тіттіка О. О.

15.01.2019

12:00

514

 

3.             

Латинська мова

ст. викл. Бунь Т. М.

14.01.2019

14:00

521/а

3.

Основи археології

проф. Морозов А. Г.

16.01.2019

10:00

522

 

4.             

 

 

 

 

 

4.

Етнологія

доц. Гальченко С. І.

16.01.2019

12:00

515

 

 

2 курс

1.             

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.

14.01.2019

10:00

к.2,ауд. 115

2 курс

1.             

Історія середніх віків та раннього нового часу

доц. Гальченко С. І.

16.01.2019

10:00

515

 

2.             

Історія світової цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

14.01.2019

12:00

518

2.             

Філософія

доц. П'янзін С. Д.

16.01.2019

12:00

521/а

 

3.             

Історична географія

проф.

Мельниченко В. М.

15.01.2019

10:00

518

3.             

Нова історія України

проф.

Присяжнюк Ю. П.

17.01.2019

10:00

514

 

4.             

Методика польових досліджень

проф. Морозов А. Г.

15.01.2019

12:00

522

4.             

Спеціальні історичні дисципліни

проф. Перехрест О. Г.

17.01.2019

12:00

515

 

 

3 курс

1.             

Історія культури Європи

доц. Захарченко М. В.

14.01.2019

10:00

522

3 курс

1.             

Історичне краєзнавство та історія рідного краю

проф.

Мельниченко В. М.

16.01.2019

10:00

518

 

2.             

Цінності європейської цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

14.01.2019

12:00

507

2.             

Новітня історія України

проф. Морозов А. Г.

16.01.2019

12:00

514

 

3.             

Етнодемографічна історія Європи

доц. Звірковський І. В.

15.01.2019

10:00

521/а

3.             

Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу

доц. Кірєєва В. О.

17.01.2019

10:00

518

 

4.             

Історія Росії

доц. Звірковський І. В.

15.01.2019

12:00

521/а

4.             

Загальна психологія

доц. Раджабова С. Ш.

17.01.2019

12:00

521/а

 

5.             

 

 

 

 

 

 

5.             

Археологія

проф. Морозов А. Г.

17.01.2019

12:00

522

 

 

 

4 курс

1.

Історія історичної науки

доц. Лисиця Л. Г.

14.01.2019

10:00

420

4 курс

1.

Історія СРСР

доц. Сухушина О. В.

16.01.2019

10:00

507

 

2.

Новітні  інформаційні технології в освітньому процесі

доц. Іржавська А. П.

14.01.2019

12:00

503

2.

Історія західних та південних слов’ян

доц. Сухушина О. В.

16.01.2019

12:00

507

 

3.

Політологія

доц. Овчаренко А. О.

15.01.2019

10:00

420

3.

Шкільний курс історії та методика його викладання

проф. Земзюліна Н. І

17.01.2019

10:00

503

 

4.

Істрія освіти та науки України

проф. Драч О. О.

15.01.2019

12:00

518

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс ОС магістр

1.

Методологія та організація наукових досліджень

проф. Гоцуляк В. В.

14.01.2019

10:00

506

1 курс ОС магістр

1.

Розвиток нової європейської цивілізації (1) …

доц. Іржавська А. П.

17.01.2019

12:00

420

 

2.

Педагогіка вищої школи

ст. викл. Михальчук

О. О.

14.01.2019

12:00

420

2.

Україна в контексті розвитку європейської цивілізації в епоху середньовіччя та н.ч.

проф.

 Присяжнюк Ю. П.

17.01.2019

10.00

501

 

3.

Філософія науки та інноваційного розвитку

доц. Кретов П. В.

15.01.2019

10:00

507

3.

 

 

 

 

 

 

4.

Інтелектуальна власність

доц. Тараненко О. О.

15.01.2019

12:00

420

 

 

 

 

 

 

 

5.

Етнополітологія

проф. Масненко В. В.

16.01.2019

10:00

506

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Основи наукової комунікації іноземною мовою

ст. викл. Рибалка Л. В.

16.01.2019

12:00

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Відродження в історії європейської цивілізації

доц. Іржавська А. П.

17.01.2019

10:00

507

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                            С. І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                    Н. І. Земзюліна

 

 

 

ГРАФІК ПОВТОРНОГО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н.р.

Напрям підготовки, спеціальність 6.020301 філософія, 033 філософія

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

3 курс

1.             

Історія української філософії

Доц. Кретов П. В.

14.01.2019

10.00

 

3 курс

1.             

Метафізика й онтологія

доц. Братко К. В.

15.01.2019

10.00

 

2.             

Евристика

доц. Астапова О. І.

14.01.2019

12.00

 

2.             

Німецька філософія

доц. Процишин В. М.

16.01.2019

12.00

 

 

 

 

 

 

 

3.             

Філософія культури

доц. Пушонкова О. А.

16.01.2019

10.00

 

 

 

 

 

 

 

4.             

Естетика

доц. Братко К. В.

15.01.2019

12.00

 

 

 

4 курс

1.

Педагогіка

ст. викладач

Свириденко О. О.

14.01.2019

10.00

 

4 курс

1.

Політологія

доц. Овчаренок А. О.

15.01.2019

14.30

 

2.

Історія науки та техніки

доц. Луценко Г. В.

14.01.2019

12.00

 

2.

Методика викладання філософії

доц. Видриган М. В.

15.01.2019

16.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Феноменологія

доц. Братко К. В.

16.01.2019

14.30

 

 

 

 

 

 

 

4.

Нова філософія ХІХ ст.

доц. Зайцева С. Л.

16.01.2019

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                               С. І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                Н. І. Земзюліна

 


 

 

ГРАФІК ПОВТОРНОГО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н.р.

Напрям підготовки, спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

Основи наукових досліджень

Доц. Гальченко С. І.

14. 01.2019

10.00

 

1 курс

1.

Теорія міжнародних відносин

Ст. викладач

Тітіка О. О.

15.01.2019

12.00

 

2.             

Психологія за професійним спрямуванням

Доц. Раджабова С. Ш.

17.01. 2019

12.00

 

2.

Дипломатична і консульська служба

Ст. викладач

Абразумова О. М.

16.01.2019

12.00

 

3.             

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

2 курс

1

Історія світової цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

14.01.2019

13.00

 

2 курс

1.             

Історія міжнародних відносин

Доц. Гальченко С. І.

16.01.2019

13.00

 

2

Міжнародне публічне право

Доц. Джолос С. В.

17.01.2019

10.00

 

2.             

Зовнішня політика Україна

Доц. Захарченко М. В.

17.01.2019

12.00

 

3

Іноземна мова

Доц. Киба Л. М.

15.01.2019

10.00

 

3.

Філософія

Проф. Марченко О. В.

15.01.2019

12.00

 

4

Етнологія

Доц. Гальченко С. І.

16.01.2019

12.00

 

 

 

 

 

 

 

5

Основи медичних знань

Доц. Хоменко С. М.

14.01.2019

10.00

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                            С. І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                            Н. І. Земзюліна