Студенту

 

ГРАФІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н. р.

Напрям підготовки 6.020302 "Історія"; спеціальність 014 «Середня освіта (Історія)»; 032 «Історія та археологія»;

291 «Міжнародні відносини, суспільні комутації та регіональні студії

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

Основи антропології

доц. Мотуз В. К.

03.12.2018

13.00

 

1-А

1.

Етнологія

доц. Гальченко С. І..

11.12.2018

09.00

 

2.             

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С. І.

04.12.2018

13.00

 

2.

Історія первісного суспільства

доц. Лисиця Л. Г

17.12.2018

09.00

 

3.             

Іноземна мова

ст. викл. Рибалка Л. В.

ст. викл. Гур’єва В. В.

05.12.2018

13.00

 

3.

Основи археології

проф. Морозов А. Г.

22.12.2018

09.00

 

4.             

Давня та середньовічна історія України

доц. Івангородський К. В.

06.12.2018

13.00

 

4.

Історія Стародавнього Сходу

доц. Тітіка О. О.

27.12.2018

09.00

 

5.             

Латинська мова

доц. Бунь Т. М.

07.12.2018

13.00

 

1-Б

1.

Історія первісного суспільства

доц. Лисиця Л. Г

11.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

2.

Етнологія

доц. Гальченко С. І..

17.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Історія Стародавнього Сходу

доц. Тітіка О. О.

22.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

4.

Основи археології

проф. Морозов А. Г.

27.12.2018

09.00

 

2 курс

1.             

Педагогіка / Методика польових археологічних досліджень

ст. викл.

Свириденко О. О. /

проф. Морозов А. Г.

03.12.2018

15.00

13.00

 

2-А

1.             

Нова історія України

проф.

Присяжнюк Ю. П.

11.12.2018

13.00

 

2.             

Історична географія

проф.

Мельниченко В. М.

04.12.2018

13.00

 

2.             

Спеціальні історичні дисципліни

проф. Перехрест О. Г.

17.12.2018

09.00

 

3.             

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.

05.12.2018

08.00, 09.40

 

3.             

Філософія

доц. П’янзін С. Д.

22.12.2018

09.00

 

4.             

Історія світової цивілізації

Доц. Кірєєва  В. О.

06.12.2018

14.00

 

4.             

Історія середніх віків

доц. Гальченко С. І.

27.12.2018

09.00

 

 

Іноземна мова

ст. викл. Рибалка Л. В.

ст. викл. Гур’єва В. В.

07.12.2018

11.00

 

1.

Спеціальні історичні дисципліни

проф. Перехрест О. Г.

11.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Б

2.

Філософія

доц. П’янзін С. Д.

27.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Історія середніх віків

доц. Гальченко С. І.

22.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

4.

Нова історія України

проф.

Присяжнюк Ю. П.

17.12.2018

13.00

 

3 курс

1.

Етнодемографічна історія Європи

доц. Звірковський І. В.

03.12.2018

13.00

 

3-А

1.        

Історичне краєзнавство та історія рідного краю

проф.

 Мельниченко В. М.

11.12.2018

09.00

 

2.

Історія Росії

доц. Звірковський І. В.

04.12.2018

13.00

 

2.

Новітня історія України

проф. Морозов А. Г.

17.12.2018

09.00

 

3.

Цінності європейської цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

05.12.2018

13.00

 

3.

Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу

доц. Кірєєва В. О.

22.12.2018

09.00

 

4.

Історія культури Європи

доц. Захарченко М. В.

06.12.2018

13.00

 

4.

Загальна психологія

доц. Раджабова С. Ш.

27.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

3-Б

1.

Новітня історія України

проф. Морозов А. Г.

11.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

2.

Історичне краєзнавство та історія рідного краю

проф.

 Мельниченко В. М.

17.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Археологія

проф. Морозов А. Г.

22.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

4.

Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу

доц. Кірєєва В. О.

27.12.2018

09.00

 

4 курс

1.

Історія історичної науки та сучасна історіографія історії зарубіжних країн   

доц. Лисиця Л. Г.

04.12.2018

13.00

 

4-А

1.

Історія СРСР

доц. Сухушина О. В.

17.12.2018

13.00

 

2.

Політологія

проф. Шарий В. І.

05.12.2018

11.00

 

2.

Шкільний курс історії та методика його викладання

проф. Земзюліна Н. І.

22.12.2018

10.00

 

3.

Історія освіти і науки України

проф. Драч О. О.

06.12.2018

11.00

 

3.

Історія західних та південних слов’ян

доц. Сухушина О. В.

28.12.2018

09.00

 

4.

Новітні інформаційні технології в освітньому процесі

доц. Іржавська А. П.

10.12.2018

13.00

 

4-Б

1.

Шкільний курс історії та методика його викладання

проф. Земзюліна Н. І.

14.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

 

2.

Історія СРСР

доц. Сухушина О. В.

21.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Історія західних та південних слов’ян

доц. Сухушина О. В.

27.12.2018

09.00

 

 

 

 

 

1 – А Середня освіта (Історія)

ОС «магістр»

1.             

Етнополітологія

проф. Масненко В. В.

06.12.2018

09.00

 

1 – А ОС «магістр»

1.             

Розвиток нової європейської цивілізації (1) …

доц. Іржавська А. П.

20.12.2018

09.00

2.             

Філософія науки та інноваційного розвитку

доц. Кретов П. В.

07.12.2018

09.00

 

2.             

Україна в контексті розвитку європейської цивілізації

проф.

Присяжнюк Ю. П.

27.12.2017

13.00

3.             

Педагогіка вищої школи

ст. викл.

Михальчук О.О.

10.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

4.             

Інтелектуальна власність

доц. Тараненко О.

11.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

5.             

Методологія та організація наукових досліджень

проф. Гоцуляк В. В.

12.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

6.             

Основи наукової комунікації іноземною мовою

ст. викл. Рибалка Л. В.

13.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

7.             

Відродження в історії європейської цивілізації / Історія української соціально-економічної думки

доц. Іржавська А. П. /

проф. Фареній І. А.

14.12.2018

09.00

09.00

 

 

 

 

 

 

1 – Б Історія та археологія

1.             

Архівознавство/

Фольклор і міф: . . . 

доц. Клименко Т. А./

доц. Темченко А.І.

06.12.2018

18.00

15.00

 

1-Б ОС «магістр»

1.             

Розвиток нової європейської цивілізації (1) …

доц. Іржавська А. П.

20.12.2018

09.00

2.             

Філософія науки та інноваційного розвитку

доц. Кретов П. В.

07.12.2018

09.00

 

2.             

Україна в контексті розвитку європейської цивілізації

проф.

Присяжнюк Ю. П.

27.12.2017

13.00

3.             

Актуальні проблеми української археології

проф. Морозов А. Г.

10.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

4.             

Інтелектуальна власність

доц. Тараненко О.

11.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

5.             

Методологія та організація наукових досліджень

проф. Гоцуляк В. В.

12.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

6.             

Основи наукової комунікації іноземною мовою

ст. викл. Рибалка Л. В.

13.12.2018

10.00

 

 

 

 

 

 

7.             

Теорія етносу і етнічні процеси/ Документознавство

доц. Івангородський К. В./

проф. Земзюліна Н. І.

14.12.2018

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

2 – А Середня освіта (Історія)

 ОС «магістр»

1.      

Аграрні відносини України кінця ХІХ – на поч. ХХІ ст.

доц. Мазур О. О.

28.11.2018

13.00

503

2 – А ОС «магістр»

1.

Розвиток нової європейської цивілізації (3): . . .

доц. Овчаренко А. О.

05.12.2018

09.00

2.   

Дискусійні проблеми соціально – економічної історії України

проф. Фареній І. А.

29.11.2018

13.00

503

 

 

 

 

 

3.   

Історія міжнародних зв’язків України

проф. Фареній І. А.

30.11.2018

11.00

503

 

 

 

 

 

4.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Б Історія та археологія

1.    

Соціальна антропологія/

Історія архівної справи в Україні

доц. Темченко А.І./

доц. Клименко Т. А.

28.11.2018

15.00

13.00

503

2-Б ОС «МАГІСТР»

1.

Розвиток нової європейської цивілізації (3): . . .

доц. Овчаренко А. О.

06.12.2018

09.00

2.     

Методика польових досліджень/ Використання НАФ України

проф. Синявська Л. І. 506/

доц. Клименко Т. А. 521/а

29.11.2018

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

3.     

Зарубіжне архівознавство/ Культурна антропологія

проф. Мельниченко В.М. 506/

 проф. Драч О. О. 521/а

30.11.2018

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                          С. І. Гальченко

 Директор ННІ історії і філософії, професор                                                               Н. І. Земзюліна

 

 

 

 

ГРАФІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н. р.

Напрям підготовки 6.020301 «Філософія»; спеціальність 033 «Філософія»;

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

Традиційна логіка

доц. Астапова О. І.

03.12.2018

13.00

 

1 курс

1.

Історія античної філософія

доц. Кретов П. В.

14.12.2018

13.00

 

2.             

Філософська пропедевтика

доц. П’янзін С. Д.

05.12.2018

13.00

 

2.

Історія і теорія зарубіжної культури

доц. Пушонкова О. А.

21.12.2018

09.00

 

3.             

Іноземна мова

ст. викл. Рибалка Л. В.

07.12.2018

13.00

 

3.

Історія України

проф. Синявська Л. І.

27.12.2018

09.00

 

4.             

Історія міфології

доц. Кретов П. В.

10.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

2 курс

1.             

Основи медичних знань

ст. викл.

Хоменко С. М.

04.12.2018

08.00

 

2 курс

1.             

Некласична логіка

доц. Астапова О. І

10.12.2018

09.00

 

2.             

Основи загальної і соціальної психології

доц. Раджабова С. Ш.

05.12.2018

13.00

 

2.             

Соціальна філософія

доц. П’янзін С. Д.

14.12.2018

09.00

 

3.             

Нова філософія

XVI – XVIII ст.

доц. Астапова О. І.

06.12.2018

13.00

 

3.             

Філософія Сходу

доц. Кретов П. В.

21.12.2018

14.00

 

4.             

Іноземна мова

ст. викл. Рибалка Л. В.

07.12.2018

13.00

 

4.             

Релігієзнавство

проф. Марченко О. В.

27.12.2018

13.00

 

3 курс

1.             

Історія української філософії

доц. Кретов П. В.

03.12.2018

13.00

 

3 курс

1.             

Метафізика й онтологія

доц. Братко К. В.

10.12.2018

13.00

 

2.             

Евристика

доц. Астапова О. І.

04.12.2018

13.00

 

2.             

Німецька філософія Нового часу

доц. Процишин В. М.

14.12.2018

14.00

 

3.             

 

 

 

 

 

3.             

Філософія культури

доц. Пушонкова О. А.

21.12.2018

10.00

 

4.             

 

 

 

 

 

4.             

Естетика

доц. Братко К. В.

27.12.2018

13.00

 

4 курс

1.             

Педагогіка

ст. викл.

Свириденко О. О.

04.12.2018

11.00

 

4 курс

1.             

Політологія

доц. Овчаренко А. О.

10.12.2018

09.00

 

2.             

Історія науки і техніки

доц. Луценко Г.В.

05.12.2018

13.00

 

2.             

Методика викладання філософії

доц. Видриган В. М.

14.12.2018

14.00

 

3.             

 

 

 

 

 

3.             

Нова філософія ХІХ ст.

доц. Зайцева С. Л.

21.12.2018

13.00

 

4.             

 

 

 

 

 

4.             

Феноменологія

доц. Братко К. В.

27.12.2018

14.00

 

1 курс ОС «магістр»

1.             

Педагогіка вищої школи

ст. викл.

Михальченко О. О.

10.12.2018

13.00

 

1 курс ОС «магістр»

1.             

Філософія гуманітарного знання

доц. Зайцева С. Л.

20.12.2018

13.00

 

2.             

Інтелектуальна власність

доц. Тараненко О.

11.12.2018

10.00

 

2.             

Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі

доц. Видриган В. М.

27.12.2018

13.00

 

3.             

Європейський вибір України

проф. Чабан А. Ю.

12.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

4.             

Основи наукової комунікації іноземною мовою

ст. викл. Рибалка Л. В.

13.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

5.             

Естетосфера візуальної культури

доц. Пушонкова О. А.

14.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

2 курс  ОС «магістр»

1.

Семіотика культури

доц. Астапова О. І.

30.11.2018

13.00

 

2 курс  ОС «магістр»

1.

Філософія та етика спілкування

доц. Процишин В. М.

14.12.2018

15.00

 

2.

Некласична естетика

доц. Братко К. В.

03.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Філософія громадянського суспільства

проф. Марченко О. В.

04.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

4.

Соціально-філософські проблеми гендеру та фемінізму

доц. Шевченко З. В.

05.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

5.

Філософія деконструктивізму

доц. Братко К. В.

06.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

6.

Філософія мови

доц. Зайцева С. Л.

07.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

7.

Філософські проблеми творчості

доц. Пушонкова О. А.

10.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                      С.І. Гальченко

Директора ННІ історії і філософії, професор                                                                   Н. І. Земзюліна

 

 

 

ГРАФІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2018-2019 н. р.

 

 Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комутації та регіональні студії»

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С. І.

04.12.2018

14.00

 

1 курс

1.

Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини . . . »

проф. Чабан А. Ю.

11.12.2018

09.00

 

2.

Іноземна мова

ст. викл. Киба Л. М.

05.12.2018

13.00

 

2.

Дипломатична та консульська служба

ст. викл.

 Абразумова О. М.

17.12.2018

09.00

 

3.

Міжнародні організації

доц. Іржавська А. П.

06.12.2018

13.00

 

3.

Історія та культура України

проф. Масненко В. В.

22.12.2018

09.00

 

4.

Психологія за професійним спрямуванням

доц. Раджабова С. Ш.

07.12.2018

13.00

 

 

Теорія міжнародних відносин

ст. викл.

 Артемішин М. В.

28.12.2018

09.00

 

2 курс

1.

Етнологія

доц. Гальченко С. І

03.12.2018

13.00

 

2 курс

1.

Історія міжнародних відносин

доц. Гальченко С. І

14.12.2018

09.00

 

2.

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.

04.12.2018

08.00

К.2, ауд. 115

2.

Філософія

проф. Марченко О. В.

21.12.2018

09.00

 

3.

Міжнародне публічне право

проф. Мойсієнко В. М.

05.12.2018

13.00

 

3.

Зовнішня політика України

доц. Захарченко М. В.

27.12.2018

09.00

 

4.

Історія світової цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

06.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

5.

Іноземна мова

доц. Киба Л. М.

07.12.2018

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент            С.І. Гальченко

 Директор ННІ історії і філософії, професор                              Н. І. Земзюліна