Студенту

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ННІ ІСТОРІЇ  І ФІЛОСОФІЇ

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор                                                                                                    Ректор університету                        

_________________ В.М. Мойсієнко                                                             __________________О.В. Черевко

«____» __________________ 2018                                                              «____» ___________________ 2018

 

РОЗКЛАД АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія

Освітній ступінь  – магістр

 

Кваліфікація: магістр філософії,  

викладач філософських дисциплін,

науковий співробітник

Форма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік 6 місяців

Курс 2 Група В

 

Дата проведення

Дні тижня

Тривалість екзамену

№ ЕК

Групи, підгрупи, вид атестації

В-1

 

 

 

 

18.12.2018

Вт.

09.00 – 10.00

№ 29

Комплексний екзамен з фаху

 

 

 

 

26.12.2018

Ср.

09.00 – 10.00

№ 29

Захист магістерських робіт

 

 

 

 

Розклад склала:

заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент  _________________    С.І. Гальченко

                                                                                                                                           (підпис)

Погоджено:                                    

Директор інституту, професор                     Начальник

                                                                               навчально-методичного відділу, професор

______________ Н.І. Земзюліна              _________________ Т. В. Запорожець

         (підпис)                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ННІ ІСТОРІЇ  І ФІЛОСОФІЇ

 

         ПОГОДЖЕНО                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор                                                                                                     Ректор університету   

_________________ В.М. Мойсієнко                                                               __________________О.В. Черевко

«____» __________________ 2018                                                                «____» ___________________ 2018

 

РОЗКЛАД АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки; 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія)

                          032 Історія та археологія

Освітній ступінь - магістр

Кваліфікація: історик, викладач історії;

Історик. Археолог.

Форма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік 6 місяців

Курс 2 Група А, Б

 

Дата проведення

Дні тижня

Тривалість екзамену

№ ЕК

Групи, підгрупи, вид атестації

А-1

А-2

 

 

 

17.12.2018

Пн.

09.00 / 14.00

№ 28

Комплексний екзамен з історії

 

 

 

 

18.12.2018

Вт.

09.00 / 14.00

№ 28

 

Комплексний екзамен з історії

 

 

 

22.12.2018

Сб.

09.00 / 14.00

№ 28

Захист магістерських робіт

 

 

 

 

26.12.2018

Ср.

09.00 / 13.00

№ 28

 

Захист магістерських робіт

 

 

 

 

Розклад склала:

заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент  _________________        С.І. Гальченко                             

Погоджено:                                                                                                                    (підпис)

Директор інституту, професор                   Начальник

                                                                              навчально-методичного відділу, професор

 

______________ Н.І. Земзюліна                _________________ Т. В. Запорожець

            (підпис)                                                         (підпис)