Студенту
 
      ПОГОДЖЕНО                                                          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                    
  Перший проректор, професор                                                                                                                                            ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО        Ректор Черкаського національного університету      
                                             Навчально-науковий інститут історії і філософії         імені Богдана Хмельницького        
  _________________ В. М. Мойсієнко                           РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ        __________________________ О. В. Черевко      
  _______  вересня 2018 року                                                                                                             СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У І СЕМЕСТРІ                     
                                                                                                        2018- 2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ           _______  вересня 2018 року        
                                                                     
    1 курс 2 курс 3 курс 4 курс   1 курс ОС "Магістр"   2 курс ОС "Магістр"  
  "А" Середня освіта (Історія) "Б" Історія та археологія "В" Міжнародні відносини "Г" Філософія "А" Середня освіта (Історія) "Б" Історія та археологія "В" Міжнародні відносини "Г" Філософія "А" Історія "Б" Історія "В" Філософія "А" Історія "Б" Історія "В" Філософія "А" Середян освіта (Історія)   "Б" Історія та археологія "В" Філософія "А" Середня освіта (Історія) "Б" Історія та археологія "В" Філософія  
  ПОНЕДІЛОК 1

Українська мова (за проф. спрямуванням)

доц. Красовська О. М.  

Латинська мова

ст. викл. Бунь Т. М. 

 

Традиційна логіка

доц. Астапова О.І.

                                         
                             
  2

Латинська мова

ст. викл. Бунь Т. М. 

Українська мова (за проф. спрямуванням)

доц. Красовська О. М. 

Історія і культура України

проф. Масненко В.В.

Традиційна логіка

доц. Астапова О.І.

                                     
                   
  3

Історія Стародавнього Сходу

доц. Тітіка О. О. 

Українська мова (за проф. спрямуванням)

доц. Красовська О. М. 

     

Нова філософія XVI - XVIII

доц. Астапова О. І.            

     

Історія історичної науки та сучасна історіографія історії зарубіжних країн  

доц. Лисиця Л.Г.

Феноменологія  доц. Братко К.В.                   
 

Основи антропології

доц. Мотуз В.К.

                 
  4  

Історія і культура України

проф. Масненко В.В.

       

Нова філософія XVI - XVIII

доц. Астапова О. І.            

       

Історія історичної науки та сучасна історіографія історії зарубіжних країн

доц. Лисиця Л.Г.

Новітня історія Західної Європи та Північної Америки

доц. Овчаренко О.І.         

Феноменологія  доц. Братко К.В.         

Дискусійні проблеми соціально-економічної історії України     

проф.Фареній І. А.

       
                     
  5              

Некласична логіка

доц. Астапова О. І.                                      

       

Новітня історія Західної Європи та Північної Америки

доц. Овчаренко О.І.         

Історія історичної науки та сучасна історіографія історії зарубіжних країн

доц. Лисиця Л.Г.

Педагогіка  ст. викл. Свириденко О.О.    

Дискусійні проблеми соціально-економічної історії України    

проф.Фареній І. А.

     
           
  6                        

Новітня історія Західної Європи та Північної Америки  

доц. Овчаренко О.І.         

     

Аграрні відносини України кінця ХІХ - ХХІ ст.  

доц. Мазур О.О.

  Соціальна антропологія     
               
  7                                            

Історія архівної справи в Україні  

доц. Клименко Т. А.

Соціальна антрополгія     
           ВІВТОРОК 1

Основи археології

проф Морозов А. Г. 

 

Історія України

проф. Синявська Л.І.

Історична географія

проф. Мельниченко В. М. 

 

Іноземна мова   (В1)  

 доц. Киба Л. М.

Соціальна філософія             доц. П'янзін С.Д.                              
                   
  2

Історія Стародавнього Сход

доц. Тітіка О. О. 

Основи археології

ст. викл. Аразумова О.М.

Вступ до спеціальності

проф. Чабан А. Ю.

Історія України

проф. Синявська Л.І.

Історична географія

проф. Мельниченко В. М. 

  Соціальна філософія   доц. П'янзін С.Д.

Новітня історія України

проф. Морозов А.Г.

Естетика  

доц. Братко К.В.

                   
 

Іноземна мова (В2)    

доц. Киба Л. М.

     
  3

Основи археології

ст. викл. Аразумова О.М.

Історія Стародавнього Сходу

доц. Тітіка О. О. 

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С. І.

Філософська пропедевтика

доц. П'янзін С. Д. 

Фізичне виховання

ст.викл. Байда О. Г.

Етнодемографічна історія Європи

  доц. Звірковський І.В.

Естетика

  доц. Братко К.В.

      Інтелектуальна власність  доц. Тараненко О. М.        
   
  4

Фізичне виховання  

ст. викл. Байда О. Г.

Педагогіка

ст. викл. Свириденко О. О.

Історична географія

   проф. Мельниченко В. М. 

Етнологія  

  доц. Гальченко С.І.

 

Етнодемографічна історія Європи

доц. Звірковський І.В.

Новітня історія України

 доц. Мотуз В.К.

Німецька філософія нового часу

  доц. Процишин  В.М.

Новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки  

доц. Терещенко Т.В.

     

Актуальні проблеми української археології

проф. Морозов А. Г.

Методика викладання філософських дисциплін  

доц. Видриган В.М.

Аграрні відносини України кінця ХІХ - ХХІ ст.

доц. Мазур О.О.

     
         
  5          

Методика польових археологічних досліджень  

                                               проф. Морозов А.Г.

   

Новітня історія України

доц. Мотуз В.К.

Етнодемографічна історія Європи

  доц. Звірковський І.В.

Німецька філософія нового часу  

   доц. Процишин  В.М.

Новітня історія країн Азії, Африки  та Латинської Америки  

  доц. Терещенко Т.В.

Історія західних та південних слов'ян

доц. Сухушина О.В.

Методика викладання філософських дисциплін 

доц.Видриган В. М.

Філософія науки та інноваційного розвитку

доц. Кретов П. В.  корп. №3   

 

Аграрні відносини України кінця ХІХ - ХХІ ст.  

доц. Мазур О.О.

 

Методика польових етнографічних досліджень

проф. Синявська Л.І.

   
       
  6                            

Історія західних та південних слов'ян

доц. Сухушина О.В.

Новітня історія країн Азії, Африки   та Латинської Америки

доц. Терещенко Т.В.

Політологія  

доц. Овчаренко А.О.

   

Історія міжнародних зв'язків України

проф. Фареній І.А.

 

Методика польових етнографічних досліджень

проф. Синявська Л.І.

Філософія мови

доц. Зайцева С. Л. 

 
                     
  7                            

Історія західних та південних слов'ян

 доц. Сухушина О.В.

Політологія

доц. Овчаренко А.О.

         

Історія архівної справи в Україні  

доц. Клименко Т. А.

 

Філософія мови

доц. Зайцева С. Л. 

 
  СЕРЕДА 1  

Іноземна мова  

ст. викл. Рибалка Л. М.

   

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.                                                

 

Міжнародне публічне право

 доц. Джолос С.В.

 

Історія Західної Європи та Північної Америки  нового часу  

 доц. Кірєєва В.О.

Історія української філософії

 доц. Кретов П.В.

                     
     

Історія світової цивілізації

доц. Терещенко Т. В. 

           
  2

Іноземна мова

ст. викл. Рибалка Л. М.;

ст. викл. Гур'єва В.В.

Етнологія

доц. Гальченко С.І. 

Країнознавство

проф. Земзюліна Н. І. 

Іноземна мова  

ст. викл. Рибалка Л. М.

      Основи медичних знань

 доц. Хоменко С. М. 

       

Історія Зх. Європи та Пн. Америки нового часу  

  доц. Кірєєва В.О.

Цінності європейської цивілізації 

Історія української філософії

 доц. Кретов П.В.

                   
 

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С. І.

       

Історія Росії

 доц. Звірковський І.В.

 доц. Терещенко Т.В.        
  3

Етнологія

доц. Гальченко С.І.

Країнознавство

доц. Тітіка О.О.

Історія античної філософії

доц. Кретов П.В.

Іноземна мова  

 ст. викл. Рибалка Л. М.;

ст. викл. Гур'єва В.В.

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.                                                

Іноземна мова   (В1)  

доц. Киба Л. М.

Іноземна мова

  ст. викл. Рибалка Л. М.

Цінності європейської цивілізації  

доц. Терещенко Т.В.

Історія Зх. Європи та Пн. Америки нового часу  

 доц. Кірєєва В.О

Філософія культури

доц. Пушонкова О.А.

                   
 

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С.І.

 

Історія світової цивілізації  

доц. Терещенко Т. В. 

 

Історія Росії

 доц. Звірковський І.В.

   
  4

Етнологія

доц. Гальченко С.І. 

Основи антропології

доц. Мотуз В.К.

Торія міжнародних відносин

доц. Тітіка О.О.

Історія античної філософії  

доц. Кретов П.В.

 

Іноземна мова

 ст. викл. Рибалка Л. М.

Основи медичних знань

 доц. Хоменко С. М. 

Цінності європейської цивілізації  

доц. Терещенко Т.В.

Філософія культури

доц. Пушонкова О. А.

Шкільний курс історії і його методика викладання  

проф. Земзюліна Н.І.

Методика викладання філософських дисциплін 

доц. Видриган В. М.

Відродження в історії європейської цивілізації  доц. Іржавська А.П./

Історія української соціально-економічної думки проф. Фареній І.А.

   

Розвиток нової європейської цивілізації: (3) демократія і тоталітаризм у ХХ- на поч. ХХІ  

доц. Овчаренко А.О.

   
 

Основи наукових досліджень

доц. Гальченко С. І.

 
  5          

Історія й теорія зарубіжної культури

доц. Пушонкова О.А.

               

Шкільний курс історії і його методика викладання

проф. Земзюліна Н.І.

Політологія  проф. Шарий В.І. /

Новітні інофрмаційні технології в освітньому процесі

Методика викладання філософських дисциплін 

доц. Видриган В. М.

Розвиток нової європейської цивілізації: (1)  ідеологія, політика, економіка, культура епохи ренесансу та реформації    

доц. Іржавська А. П.

Європейський вибір України

проф. Чабан А.Ю.

Розвиток нової європейської цивілізації: (3) демократія і тоталітаризм  у ХХ- на поч. ХХІ

 доц. Овчаренко А.О.

Філософія громадянського суспільства

проф. Марченко В.М. 

 
                     
  6                        

Політологія  проф. Шарий В.І. /

 Новітні інофрмаційні технології в освітньому процесі

Шкільний курс історії і його методика викладання

проф. Земзюліна Н.І.

Сучасна світова філософія

  доц. Зайцева С. Л.

Розвиток нової європейської цивілізації: (1)  ідеологія, політика, економіка, культура епохи ренесансу та реформації

 доц. Іржавська А. П.

Європейський вибір України

проф. Чабан А.Ю.

 

Зарубіжне архівознавство

проф. Мельниченко В.М.

 

Філософія та етика спілкування

доц. Процишин В.М.

 
                 
  7                

Політологія проф. Шарий В.І.  /

Новітні інофрмаційні технології в освітньому процесі 

Сучасна світова філософія

 доц. Зайцева С. Л.

Педагогіка вищої школи  ст. викл. Михальченко О.О. Архівознавство доц. Клименко Т.А. /    Фолькльор і міф: теоритичні проблеми, вивчення і інтерпретації доц. Темченко А.І.

Педагогіка ВШ

ст. викл. Михальченко О. О. 

 

Використання НАФ

доц. Клименко Т. А.

     
  ЧЕТВЕР 1

Давня і середньовічна історія України

доц. Івангородський К.В.

Міжнародні організації  

доц. Іржавська А.П.

 

Нова історія України  

проф. Присяжнюк Ю. П. 

   

Історичне краєзнавство та історія рідного краю  

проф. Мельниченко В.М.

                     
         
  2

ДСІУ

доц. Івангородський К.В.

Історія первісного суспільства

доц. Лисиця Л. Г.

Дипломатична та консульська служба  

доц. Абразумова О.М.

 

Історія середніх віків  

доц. Гальченко С. І. 

Нова історія України

проф. Присяжнюк Ю. П.

Філософія  

проф. Марченко О. В.

Філософія Сходу  

доц. Кретов П.В.

Історичне краєзнавство та історія рідного краю  

проф. МельниченкоВ.М.

Історія культури Європи

доц. Захарченко М.В.

                     
 

Основи антропології

 доц. Мотуз В.К.

     
  3

Історія первісного суспільства

доц. Лисиця Л. Г.

ДСІУ

доц. Івангородський К.В.

Іноземна мова   (В1)

доц. Киба Л. М.

 

Нова історія України

проф. Присяжнюк Ю. П.

Історія середніх віків  

доц. Гальченко С. І. 

Філософія    

проф. Марченко О. В.

Філософія Сходу

 доц. Кретов П.В.

Історія культури Європи

  доц. Захарченко М.В.

Історичне краєзнавство та історія рідного краю 

        проф. МельниченкоВ.М.

Етика  

доц. Процишин В.М.

     

Україна в контексті розвитку європейської цивілізації в епоху  середньовіччя та нового часу

проф. Присяжнюк Ю. П.

         
 

Основи антропології

доц. Мотуз В.К.

   
  4

Історія первісного суспільства

доц. Лисиця Л. Г.

 

Історія міфології  

доц. Кретов П.В.

 Історія середніх віків    

доц. Гальченко С. І. 

Міжнародне публічне право  

проф. Мойсієнко В.М.

Релігієзнавство

 проф. Марченко О.В.

Історія культури Європи

  доц. Захарченко М.В.

Етика  

доц. Процишин В.М.

Історія СРСР  

 доц. Сухушина О.В.

Нова філософія ХІХ ст.

 доц. Зайцева С. Л.

Етнополітологія

 проф. Масненко В.В. 

ОНКІМ

 ст. викл. Рибалка Л.М.

ОНКІМ

 ст. викл. Рибалка Л.М.

   

Культурна антропологія  

проф. Драч О.О

Філософські проблеми творчості

доц. Пушонкова  О.А.

 
 

Іноземна мова (В2)  

доц. Киба Л. М.

   
  5        

Історія міфології

доц. Кретов П.В.

   

Зовнішня політика України  

доц. Захарченко М.В.

         

Історія освіти і науки України

проф. Драч О. О.

Історія СРСР

 доц. Сухушина О.В.

Нова філософія ХІХ ст.

 доц. Зайцева С. Л.

ОНКІМ  

ст. викл. Рибалка Л.М.

Документознавство

проф. Земзюліна Н. І. 

Естетосфера візуальної культури

доц. Пушонкова О. О.

 

Зарубіжне архівознавство        

 проф. Мельниченко В.М.

Культурна антропологія

проф. Драч О.О

Соціально-філософські проблеми гендеру та фемінізму

доц. Шевченко З.В.

 
               

Теорія етносу та етнічні процеси

 доц. Івангородський К. В.

   
  6                              

Історія СРСР  

доц. Сухушина О.В.

Історія освіти і науки України

 проф. Драч О. О.

Історія науки і техніки  

доц. Луценко Г.В.

   

Філососфія гуманітарного знання

доц. Зайцева С. Л.

 

Використання НАФ    

доц. Клименко Т. А.

     
                       
  7                            

Історія освіти і науки України

  проф. Драч О. О.

     

Філососфія гуманітарного знання

доц. Зайцева С. Л.

       
  П'ЯТНИЦЯ 1        

Філософія

доц. П''янзін С.Д.

 

Основи загальної і соціальної психології  

доц. Раджабова С.Ш.

Загальна психологія  

доц. Раджабова С.Ш.

Археологія України

проф. Морозов А.Г.

Метафізика й онтологія

доц. Братко К.В. 

                       
 

Іноземна мова (В2)    

доц. Киба Л. М.

               
  2    

Іноземна мова (В1)  

доц. Киба Л. М.

 

Філософія

 доц. П''янзін С.Д.

Спеціальні історичні дисципліни  

проф. Перехрест О.П.

Історія міжнародних відносин

 доц. Гальченко С.І.

Основи загальної і соціальної психології

доц. Раджабова С.Ш.

Загальна психологія  

доц. Раджабова С.Ш.

Археологія України

 доц. Абразумова О.М.

Метафізика й онтологія  

доц. Братко К.В. 

                   
         
  3        

Психологія за професійним спрямуванням  

доц. Раджабова С. Ш.

 

Спеціальні історичні дисципліни  

проф. Перехрест О.П.

Філософія  

доц. П''янзін С.Д.

Історія міжнародних відносин

доц. Гальченко С.І.

 

    Історія Росії  

доц. Звірковський І.В.

Евристика  

доц. Астапова О.І.

                     

Некласична естетика

доц. Братко К. В.

 
                         
  4            

Спеціальні історичні дисципліни  

проф. Перехрест О.П.

         

Евристика

  доц. Астапова О.І.

               

Філософія декоструктивізму

доц. Братко К. В.

 
         

Іноземна мова (В2)

 доц. Киба Л. М.

             
  5                                          

Семіотика культури  

доц. Астапова О. І.

 
                     
  6                                                
  7                                              
                                                                   
  Розклад підготувала заступник директора з навчальної роботи,  доцент _______________ С. І. Гальченко                                     т.в.о. начальника навчально-методичної роботи та ЗЯО,        
  Директор ННІ історії і філософії, професор                                                     _________________ Н. І. Земзюліна                                      ____________________________ Н. Т. Токова