Студенту
 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ГРАФІК-КАЛЕНДАР
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 2018 – 2019 н. р.
Навчально-науковий інститут історії і філософії
(заочна форма навчання)
                                                                                   
Напрям підготовки / Спеціальність Курс вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень серпень
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
014 Середня освіта; 6.020302 Історія I         Х               Х Х                     Х                           Х Х                          
II         Х               Х Х                     Х Х                         Х                            
III         Х Х             Х Х                     Х Х                         Х Х                          
IV         Х Х             Х Х                 В В В В В В Х               Х       Д Д                      
V       В В В В В В Х Х         Д Д Д                                                                      
Маг.1 курс           Х Х               Х Х                         Х Х                     Х Х                      
Маг.2 курс           Х   В В В В P P P P Х Д Д                                                                      
032 Історія та археологія I         Х               Х Х                     Х                           Х Х                          
II         Х               Х Х                     Х Х                         Х                            
III                                                                                                          
IV                                                                                                          
V                                                                                                          
Маг.1 курс           Х Х               Х Х                         Х Х                     Х Х                      
Маг.2 курс           Х   В В В В Р Р Р Р Х Д Д                                                                      
291 Міжнародні відн. I           Х             Х Х                     Х Х                         Х                            
II           Х             Х Х                     Х Х                         Х                            
III                                                                                                          
IV                                                                                                          
033; 6.020301 Філософія I         Х               Х Х                     Х                           Х Х                          
II         Х               Х Х                     Х Х                         Х                            
III                                                                                                          
IV                                                                                                          
V                   Х Х         Д Д Д                                                                      
Маг.1 курс           Х Х   В В В В В В Х Х                         Х Х               В В   Х Х                      
Маг.2 курс           Х                   Х Д Д                                                                      
 
  І семестр ІІ семестр                      
    День                       дата   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
                                                                                                         
Понеділок   3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вівторок   4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Середа   5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четвер   6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
П’ятниця   7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Субота 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Неділя 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  
Рекомендований порядок настановчої сесії та атестації для здобуття вищої освіти                                     К К К                                           К К К К К К К К К К К
                                                                                                 
                                                                                                             
Умовні позначення:       Х                     Д                     Н                     В                              
      Навчально-екзаменаційна сесія           Атестація для здобуття вищої освіти           Навчальна (ознайом-лювальна) практика             Виробнича
практика
          Вихідні та святкові дні      
                                                                                                             
Директор ННІ історії і філософії _____________________                    _Н. І. Земзюліна____                                                            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                                                                    
Примітки: