Студенту

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАННЯ  ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ КОМІСІЯМ

студентів денної форми навчання за І семестр 2017-2018 н.р.

 

 

Напрям підготовки, спеціальність 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія,  6.020302 «Історія»

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

 

 

 

 

 

1 курс

1.

Основи археології

проф. Морозов А. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

ст. викл. Абразумова О. М.

22.02.2018

14.20

 

2.             

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.             

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.             

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 курс

2

1.             

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Коваленко С. О.

19.02.2018

14.20

 

2 курс

1.             

Нова історія України

проф. Присяжнюк Ю. П.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Масненко В. В.

19.02.2018

15.00

 

2.             

Історична географія

проф. Мельниченко В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

20.02.2018

14.20

 

2.             

Філософія

доц. П'янзін С. Д.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

20.02.2018

15.00

 

3.             

 

 

 

 

 

 

3.             

Історія середніх віків та раннього нового часу

доц. Гальченко С. І.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

20.02.2018

16.00

 

4.             

 

 

 

 

 

 

4.             

Спеціальні історичні дисципліни

проф. Перехрест О. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

21.02.2018

14.20

 

 

3 курс

1.             

Історія Росії

доц. Звірковський І. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

19.02.2018

14.20

 

3 курс

1.             

Історичне краєзнавство та історія рідного краю

проф. Мельниченко В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

20.02.2018

14.20

 

2.             

Етнодемографічна історія Європи

доц. Звірковський І. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

19.02.2018

15.00

 

2.             

Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу

доц. Кірєєва В. О.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Гальченко С. І.

21.02.2018

14.20

 

3.             

Цінності європейської цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

19.02.2018

16.00

 

3.             

Загальна психологія

доц. Раджабова С. Ш.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Лук’янець І. В.

21.02.2018

15.00

 

4.             

Історія культури Європи

доц. Захарченко М. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

19.02.2018

15.00

 

4.             

Новітня історія України

проф. Морозов А. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Мотуз В. К.

21.02.2018

15.00

 

 

4 курс

1.

Політологія

доц. Овчаренко А. О.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Шарий

 

19.02.2018

14.20

 

 

1.

Історія СРСР

доц. Сухушина О. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

21.02.2018

15.00

 

2.

Історія історичної науки

доц. Лисиця Л. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

19.02.2018

15.00

 

4 курс

2.

Історія західних та південних слов’ян

доц. Сухушина О. В.

проф. Земзюліна Н. І.

 проф. Морозов А. Г.

21.02.2018

16.00

 

3.

Цінності європейської цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

19.02.2018

16.00

 

 

Новітня історія історія Західної Європи та Північної Америки

доц. Овчаренко О. І.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

22.02.2018

14.20

 

4.

Аграрна політика в період соціально-демократичної революції 1917 – 1921 рр.

доц. Мотуз В. К.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Морозов А. Г.

20.02.2018

14.20

 

 

Шкільний курс історії та методика його викладання

проф. Земзюліна Н. І

проф. Морозов А. Г.

доц. Мазур О. О.

22.02.2018

15.00

 

5.

Новітні  інформаційні технології в освітньому процесі

доц. Іржавська А. П.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

20.02.2018

15.00

 

 

 

 

 

 

 

6.

Міжнародні відносин… / Національні проблеми сучасного світу

доц. Овчаренко О. І. /

доц. Мазур О. О.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

проф. Морозов А. Г.

20.02.2018

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання

ст. викл. Байда О. Г.

проф. Земзюліна Н. І.

 

21.02.2018

14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОС магістр

1.

Методологія та організація наукових досліджень

проф. Гоцуляк В. В.

проф. Земзюліна Н. І.

Проф. Морозов А. Г.

19.02.2018

11.00

 

1 курс ОС магістр

1.

Розвиток нової європейської цивілізації (1) …

доц. Іржавська А. П.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

20.02.2018.

11.00

 

2.

Філософія науки та інноваційного розвитку

доц. Кретов П. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

19.02.2018

13.00

 

2.

Україна в контексті розвитку євр. Цивілізації в епоху середньов. та н.ч.

проф.  Присяжнюк Ю. П.

доц. Михайлюк Ю. М.

проф. Масненко В. В.

проф. Земзюліна Н. І.

 

22.02.2018

10.00

 

3.

Етнополітологія

проф. Масненко В. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Присяжнюк Ю. П.

20.02.2018

10.00

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Відродження в історії європейської цивілізації

доц. Іржавська А. П.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Кірєєва В. О.

20.02.2018

11.00

 

 

 

 

 

 

 

1 курс ОС магістр

5.

Інтелектуальна власність

доц. Тараненко О. О.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Попова Н. О.

20.02.2018

12.00

 

1 курс ОС магістр

 

 

 

 

 

 

6.

Основи наукової комунікації іноземною мовою

ст. викл. Рибалка Л. В.

проф. Земзюліна Н. І.

доц. Куліш І. М.

21.02.2018.

11.00

 

 

 

 

 

 

 

7.

Педагогіка вищої школи

доц. Цимбал О. Ю.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Данилюк С. С.

 

21.02.2018

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                                                   С.І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                                                            Н. І. Земзюліна

 

 

 

 

Напрям підготовки, спеціальність 6.020301 "Філософія", 033 Філософія

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Склад комісії

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

Традиційна логіка

доц. Астапова О. І.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

20.02.2018

14.20

 

2 курс

1.

 

 

 

 

 

2.             

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.             

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

2 курс

1

Нова філософія

XVI – XVIII ст.

доц. Астапова О. І.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

20.02.2018

15.00

 

3 курс

1.             

 

 

 

 

 

2

Основи загальної і соціальної психології

доц. Раджабова С. Ш. проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.02.2018

16.00

 

2.             

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс

1

Історія української філософії

доц. Кретов П. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

19.02.2018

14.20

 

4 курс

1.

Естетика

 доц. Братко К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.02.2018

14.20

 

2

Евристика

доц. Астапова О. В. проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

20.02.2018

14.20

 

2.

Метафізика та онтологія

доц. Братко К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.02.2018

15.00

 

 

 

 

 

 

 

3.

Німецька філософія нового часу

доц. Процишин В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

22.02.2018

14.20

 

 

 

 

 

 

 

4.

Філософія культури

доц. Пушонкова О. А.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

22.02.2018

15.00

 

4 курс

1.

Філософія методологія науки

доц. Кретов П. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

19.02.2018

15.00

 

 

1.

Політологія

 доц. Овчаренко А. О.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Шарий В. І.

19.02.2018

15.00

 

2.

Філософія проблеми управління

доц. Видриган В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

20.02.2018

12.40

 

2.

Методика викладання філософії

доц. Видриган В. М.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

20.02.2018

13.30

 

 

Філософія бізнесу

доц. Братко К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.02.2018

15.20

 

3.

Феноменологія

доц. Братко К. В.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Марченко О. В.

21.02.2018

15.00

 

1 к. ОС магістр

 

Педагогіка вищої школи

доц. Цимбал О. Ю.

проф. Земзюліна Н. І.

проф. Шарий В. І.

21.02.2018

14.00

К№2

376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                                С.І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                                         Н. І. Земзюліна