Студенту

 

 

ГРАФІК ПОВТОРНОГО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за І семестр 2017-2018 н.р.

Напрям підготовки, спеціальність 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія,  6.020302 «Історія»

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

 

 

 

 

 

1 курс

1.

Основи археології

проф. Морозов А. Г.

15.02.2018

14.20

 

2.             

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.             

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.             

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 курс

2

1.             

Основи медичних знань

доц. Хоменко С. М.

12.02.2018

14.20

 

2 курс

1.             

Нова історія України

проф.

Присяжнюк Ю. П.

12.02.2018

15.00

 

2.             

Історична географія

проф.

Мельниченко В. М.

13.02.2018

14.20

 

2.             

Філософія

доц. П'янзін С. Д.

13.02.2018

15.00

 

 

3.             

 

 

 

 

 

 

3.             

Історія середніх віків та раннього нового часу

доц. Гальченко С. І.

13.02.2018

16.00

 

 

4.             

 

 

 

 

 

 

4.             

Спеціальні історичні дисципліни

проф. Перехрест О. Г.

14.02.2018

14.20

 

 

3 курс

1.             

Історія Росії

доц. Звірковський І. В.

12.02.2018

14.20

 

3 курс

1.             

Історичне краєзнавство та історія рідного краю

проф.

Мельниченко В. М.

13.02.2018

14.20

 

2.             

Етнодемографічна історія Європи

доц. Звірковський І. В.

12.02.2018

15.00

 

2.             

Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу

доц. Кірєєва В. О.

14.02.2018

14.20

 

3.             

Цінності європейської цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

12.02.2017

16.00

 

3.             

Загальна психологія

доц. Раджабова С. Ш.

14.02.2018

15.00

 

4.             

Історія культури Європи

доц. Захарченко М. В.

13.02.2018

15.00

 

4.             

Новітня історія України

проф. Морозов А. Г.

15.02.2018

15.00

 

 

4 курс

1.

Політологія

доц. Овчаренко А. О.

12.02.2018

14.20

 

 

1.

Історія СРСР

доц. Сухушина О. В.

14.02.2018

15.00

 

2.

Історія історичної науки

доц. Лисиця Л. Г.

12.02.2018

15.00

 

4 курс

2.

Історія західних та південних слов’ян

доц. Сухушина О. В.

14.02.2018

16.00

 

3.

Цінності європейської цивілізації

доц. Терещенко Т. В.

12.02.2018

16.00

 

3.

Новітня історія історія Західної Європи та Північної Америки

доц. Овчаренко О. І.

15.02.2018

14.20

 

4.

Аграрна політика в період соціально-демократичної революції 1917 – 1921 рр.

доц. Мотуз В. К.

13.02.2018

14.20

 

4.

Шкільний курс історії та методика його викладання

проф. Земзюліна Н. І

15.02.2018

15.00

 

5.

Новітні  інформаційні технології в освітньому процесі

доц. Іржавська А. П.

13.02.2018

15.00

 

 

 

 

 

 

 

6.

Міжнародні відносин… / Національні проблеми сучасного світу

доц. Овчаренко О. І. /

доц. Мазур О. О.

13.02.2018

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Фізичне виховання

ст. викл. Байда О. Г.

14.02.2018

14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс ОС магістр

1.

Методологія та організація наукових досліджень

проф. Гоцуляк В. В.

12.02.

2018

11.00

 

1 курс ОС магістр

1.

Розвиток нової європейської цивілізації (1) …

доц. Іржавська А. П.

13.02.2018

11.00

 

2.

Філософія науки та інноваційного розвитку

доц. Кретов П. В.

12.02.2018

13.00

 

2.

Україна в контексті розвитку євр. Цивілізації в епоху середньов. та н.ч.

проф.

 Присяжнюк Ю. П.

доц. Михайлюк Ю. М.

15.02.2018

10.00

 

3.

Етнополітологія

проф. Масненко В. В.

13.02.2018

10.00

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Відродження в історії європейської цивілізації

доц. Іржавська А. П.

13.02.2018

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Інтелектуальна власність

доц. Тараненко О. О.

13.02.2018

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Основи наукової комунікації іноземною мовою

ст. викл. Рибалка Л. В.

14.02.2018

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Педагогіка вищої школи

доц. Цимбал О. Ю.

16.02.2018

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                 С.І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                         Н. І. Земзюліна

 

 


 

 

 

Напрям підготовки, спеціальність 6.020301 "Філософія", 033 Філософія

Форма підсумкового контролю

Заліки

 

Екзамени

Курс

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Група

№ пп

Назва дисципліни

Екзаменатор

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

1 курс

1.             

Традиційна логіка

доц. Астапова О. І.

13.02.2018

14.20

 

1 курс

1.

 

 

 

 

 

2.             

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.             

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

2 курс

1

Нова філософія

XVI – XVIII ст.

доц. Астапова О. І.

13.02.2018

15.00

 

2 курс

1.             

 

 

 

 

 

2

Основи загальної і соціальної психології

доц. Раджабова С. Ш.

14.02.2018

16.00

 

2.             

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс

1

Історія української філософії

доц. Кретов П. В.

12.02.2018

14.20

 

3 курс

1.

Естетика

 доц. Братко К. В.

14.02.2018

14.20

 

2

Евристика

доц. Астапова О. В.

13.02.2018

14.20

 

2.

Метафізика та онтологія

доц. Братко К. В.

14.02.2018

15.00

 

3

 

 

 

 

 

3.

Німецька філософія нового часу

доц. Процишин В. М.

15.02.2018

14.20

 

 

 

 

 

 

 

4.

Філософія культури

доц. Пушонкова О. А.

15.02.2018

15.00

 

4 курс

1

Філософія методологія науки

доц. Кретов П. В.

12.02.2018

15.00

 

4 курс

1.

Політологія

 доц. Овчаренко А. О.

12.02.2018

15.00

 

2

Філософія проблеми управління

доц. Видриган В. М.

13.02.2018

12.40

 

2.

Методика викладання філософії

доц. Видриган В. М.

13.02.2018

13.30

 

3

Філософія бізнесу

доц. Братко К. В.

14.02.2018

15.20

 

3.

Феноменологія

доц. Братко К. В.

14.02.2018

15.00

 

1 к. ОС магістр

1.

Педагогіка вищої школи

доц. Цимбал О. Ю.

14.02.2018

14.00

К№2

376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік склала заступник директора з навчальної роботи, доцент                                                    С.І. Гальченко

 

Директор ННІ історії і філософії, професор                                                                                              Н. І. Земзюліна