Кафедра філософії та релігієзнавства

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

 Сайт кафедри: http://philosophy.ck.ua 
 
 

   Кафедра філософії створена у листопаді 1964 р. після реорганізації загальноінститутської кафедри марксизму-ленінізму. Кафедра є випусковою за спеціальністю „філософія”, здійснюючи підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Викладачі кафедри забезпечують також викладання філософії і дисциплін філософсько-гуманітарного циклу на усіх факультетах та в навчально-наукових інститутах університету, читання курсу „Філософія і методологія науки” для студентів магістратури. На базі кафедри створена і функціонує комісія по прийому вступних іспитів з філософії до аспірантури та кандидатських екзаменів з філософії.

   Про науковий доробок кафедри свідчить значна кількість монографій, навчально-методичних посібників, підготовлених її викладачами. Серед них – „Творча уява та естетичні почуття” (Д. І. Говорун), „Філософія людини П. Тейяра де Шардена” (В. Р. Дуйкін), „Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизняної релігійно-філософської традиції” (О. В. Марченко), „Методологія наукового пізнання” (В. І. Солдатов), „Історико-філософські проблеми всебічного розвитку особистості” (В. С. Вареник), „Свавілля як проблема сучасної філософії. Навчальний посібник” (М. В. Видриган), „Вправи з логіки. Навчальний посібник” (О. І. Астапова-Вязьміна). З 1999 р. кафедра забезпечує випуск Вісника Черкаського університету. Серія „Філософія”, який є фаховим з філософських наук.

   До кола наукових досліджень викладачів кафедри, які здійснюються головним чином в межах кафедральної теми „Сучасний філософсько-гуманітарний дискурс: напрями, методи та перспективи”, сьогодні належать: філософія релігії та релігійна філософія, феноменологія, філософія культури та філософська антропологія, філософія творчості, філософські проблеми сучасної логіки, філософія діалогу, естетика постмодернізму, аксіологія, філософія мови, соціальна філософія, філософія історії та ін. Велика увага приділяється залученню студентської молоді, насамперед студентів-філософів, до науково-дослідної роботи, зокрема, через їх участь у роботі філософського наукового гуртка. При кафедрі працює аспірантура за двома спеціальностями – „естетика” та „релігієзнавство”.

   Першим завідувачем кафедри був кандидат філософських наук, доцент Вареник В. С. – з 1964 по 1978 рр. У 1978-1988 рр. кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент Чудновський В. Я., у 1988-2005 рр. – доктор філософських наук, професор Говорун Д. І. Значну частину професорсько-викладацького складу кафедри складають колишні аспіранти та послідовники утвореної ним наукової школи. З 2005 р. кафедру очолює доктор філософських наук, професор Марченко О. В. Завідувач кафедри Марченко О. В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Сьогодні на кафедрі плідно працює 6 викладачів: 1 доктор філософських наук, професор, 5 кандидатів філософських наук, доцентів. 

Склад кафедри:

  1. Марченко Олексій Васильовичзавідувач кафедри, доктор філософських наук, професор.
  2. Кретов Павло Васильович – кандидат філософських наук, доцент.
  3. Процишин Володимир Михайлович – кандидат філософських наук, доцент.
  4. П’янзін Сергій Дмитрович – кандидат філософських наук, доцент.
  5. Пушонкова Оксана Анатоліївна – кандидатка філософських наук, доцентка.
  6. Шевченко Зоя Володимирівна – кандидатка філософських наук, доцентка.

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81, корпус № 1, ауд. 519

Телефон: 37-55-57

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії та релігієзнавства

Марченко О. В.

Народився 24 березня 1962 р. в с. Телепине Кам’янського району Черкаської області.

У 1984 році з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав кваліфікацію «філософ, викладач філософських дисциплін».

У 1989 закінчив аспірантуру вищеназваного університету і в цьому ж році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «етика». Після захисту розпочав свою роботу тоді ще в Черкаському педагогічному інституті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) на посаді асистента, потім старшого викладача та доцента.

У 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на тему «Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні». В цьому ж році було обрано на посаду завідувача кафедри філософії, професора, яку обіймає і до цього часу.

Є автором близько 100 наукових праць.

Член Науково-методичної комісії МОН України з гуманітарних наук та богослов'я; співавтор Стандартів вищої освіти зі спеціальності 031 Релігієзнавство. Експерт з акредитації освітніх програм за спеціальностями 031 Релігієзнавство та 033 Філософія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Член редколегії наукового журналу «Science and Education a New Dimension» (Будапешт, Угорщина). Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії. Консультант і голова журі відділення філософії та суспільствознавства обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, етика, філософія права, методологія та організація наукових досліджень, філософія громадянського суспільства.

Наукові інтереси: філософія релігії та релігійна філософія, господарська етика релігій світу, трансформації сучасної релігійної свідомості, сучасна світова філософія.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КРЕТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

Кретов П.В.

Народився 9 листопада 1969 року в м. Черкаси.

У 1992 році з відзнакою закінчив факультет російської філології Черкаського державного педагогічного інституту.

З 1992 по 1997 рік працював учителем зарубіжної літератури та філософії у черкаському колегіумі НАУКМА «Берегиня».

Закінчив аспірантуру зі спеціальності «Філософія» у Київському Національному лінгвістичному університеті (1997-2000), у 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Гносеологічний аспект філософського символізму» за спеціальністю «Діалектика та методологія пізнання».

У Черкаському національному університеті працює з 2000 року на посадах старшого викладача та доцента.

Автор понад 100 наукових статей, методичних розробок.

Засновник і куратор проєктів: Центр філософсько-теологічних досліджень та когнітивної риторикиРегіональний конкурс учнівської молоді “ФІЛОСОФ і Я”.

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія мови, аналітична філософія, гносеологія, філософія свідомості, філософія науки.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРОЦИШИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

Процишин В.М.

Народився 17 квітня 1964 року на Тернопільщині.

 

У 1989 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Захистив кандидатську дисертацію у 1998 році.

 

Працює на кафедрі філософії з 1989 року.

 

Викладає низку курсів загально-філософського, історико-філософського та етико-прикладного спрямування.

Google Scholar

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПУШОНКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

кандидатка філософських наук, доцентка

Пушонкова О.А.

Народилася 25 квітня 1971 року  в м. Черкаси.

У 1995 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут 300-річчя возз’єднання, спеціальність «Вчитель російської мови та літератури»; у 1996 році, Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Практичний психолог в закладах освіти».

У Черкаському національному університеті працює з 1998 року на посадах лаборантки кафедри філософії, старшої викладачки, доцентки. 

З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Черкаського національного університету зі спеціальності «Естетика».

У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект)».

Фахівчиня у галузях естетики, філософії культури, герменевтики візуального.

Авторка понад 100 наукових публікацій та методичних розробок.

Засновця і кураторка проєктів: Логотерапія мистецтвомІнтерактивна просвітницька платформаФілософія культури та мистецькі практикиМузейна арт-терапія.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

П’ЯНЗІН СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

П'янзін С.Д.

Народився 12 березня 1966 року в пос. Кадикчан Сусуманського району Магаданської області.

У 1991 закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Російська мова і література”, кваліфікація “Учитель російської мови і літератури”.

Протягом 1998-2001 років навчався в аспірантурі кафедри філософії Київського державного лінгвістичного університету. Травень 2002 – захист дисертації “Цінність як духовно-практичний феномен” у спеціалізованій вченій раді в Інституті філософії НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У Черкаському національному університеті працює з 2002 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії та релігієзнавства. У травні 2016 року отримав сертифікат про підвищення кваліфікації “Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом”.

Автор понад 50 наукових статей, методичних розробок та навчальних посібників. Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія історії, аксіологія, антропологія.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ШЕВЧЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидатка філософських наук, доцентка

Шевченко З.В.

Народилася 28 червня 1979 року в м. Ожерельє Каширського району Московської області.

У 2001 році з відзнакою закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Обробка матеріалів за спецтехнологіями”. Там же закінчила аспірантуру зі спеціальності “Соціальна філософія” (2001-2004), у 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Індивідуалізм як складова розвитку демократії”.

У Черкаському національному університеті працює з 2006 року на посадах старшої викладачки та доцентки.

Є членкинею правління Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України та старшою науковою співробітницею Центру ґендерних досліджень і комунікацій ННІ історії та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Викладає такі навчальні дисципліни: соціологія, соціологія конфлікту, соціологія масових комунікацій, соціально-філософські проблеми ґендеру та фемінізму, соціологічна аналітика, антидискримінаційна експертиза текстового та візуального контенту тощо.

Засновниця і кураторка проєкту Соціологічні студії “Школа інтев’юера”.

Наукові інтереси: ґендерні дослідження, теоретична та прикладна соціологія.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.